HTPro.vn 27/4 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 
LM2577S-ADJ
Đăng ngày 06-03-2023 09:50:02 PM
Giá : 16.000 đ

IC REG MULT CONFG ADJ 3A TO263

XL4001
Đăng ngày 08-01-2021 03:18:13 AM
Giá : 7.000 đ

2A 150kHz 40V Buck DC/DC Converter With Constant Current Loop

LM22677TJ-ADJ
Đăng ngày 28-12-2020 11:34:38 PM
Giá : 99.000 đ

IC REG BUCK ADJ 5A TO263-7

LM2576HVS-5.0
Đăng ngày 26-11-2020 03:06:24 AM
Giá : 8.000 đ

IC BUCK  5.0V 3A TO263-5

LM2576S-12
Đăng ngày 04-08-2020 05:10:43 AM
Giá : 7.000 đ

IC BUCK ADJ 12.0V 3A TO263-5

LM2576S-5.0
Đăng ngày 04-08-2020 05:10:09 AM
Giá : 7.000 đ

IC BUCK ADJ 5.0V 3A TO263-5

LM2576S-ADJ
Đăng ngày 04-08-2020 05:09:22 AM
Giá : 8.000 đ

IC BUCK ADJ 3A TO263-5

MC34063A
Đăng ngày 04-08-2020 04:26:05 AM
Giá : 4.000 đ

IC MC34063 chuyên dùng cho các mạch nguồn xung. MC34063 hoạt động theo nguyên tắc: đo áp đầu ra, nếu thấp hơn ngưỡng so sánh thì IC sẽ thực hiện kích xung đầu ra, nếu bằng hoặc cao hơn ngưỡng so sánh thi dừng lại. Điện áp đầu ra luôn được giữ cố định dù áp đầu vào thay đổi.

LM2596S-12
Đăng ngày 04-08-2020 12:44:18 AM
Giá : 7.000 đ

IC REG BUCK 12V 3A TO263-5

LM2596HVS-12
Đăng ngày 04-08-2020 12:43:16 AM
Giá : 8.000 đ

IC REG BUCK 12V 3A TO263-5

LM2596HVS-ADJ
Đăng ngày 04-08-2020 12:42:18 AM
Giá : 7.000 đ

3A Step-Down Voltage Regulator, Reach 60V, TO-263

LM2596S-3.3
Đăng ngày 04-08-2020 12:40:48 AM
Giá : 6.000 đ

IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5

LM2596SX-ADJ
Đăng ngày 04-08-2020 12:32:13 AM
Giá : 6.000 đ

IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5

XL4005 TO-263 32V 5A
Đăng ngày 02-11-2019 07:36:06 AM
Giá : 13.000 đ

5A 300KHz 32V Buck DC to DC Converter

XL4015 TO-263
Đăng ngày 02-11-2019 07:16:55 AM
Giá : 13.000 đ

5A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter

LM2596HVS-5.0 TO-263
Đăng ngày 26-02-2019 09:59:08 PM
Giá : 7.500 đ

3A Step-Down Voltage Regulator, Supply Voltage 8~60 V, Output Votage 8~60 V

XL1509-ADJ SOP8
Đăng ngày 19-08-2018 12:36:38 PM
Giá : 7.000 đ

IC Buck ổn áp đầu vào 40V, đầu ra thay đổi từ 1.23V đến 37V- 2A, tần số hoạt động cố định ở 150KHz, dòng không tải 2mA, hiệu suất cao, thích hợp cho thiết kế cần sự linh hoạt và nhỏ gọn.

XL1509-3.3 SOP8
Đăng ngày 19-08-2018 12:35:08 PM
Giá : 6.000 đ

IC Buck ổn áp đầu vào 40V, đầu ra 3.3V 2A, tần số hoạt động cố định ở 150KHz, dòng không tải 2mA, hiệu suất cao, thích hợp cho thiết kế cần sự linh hoạt và nhỏ gọn.

XL1509-12.0 SOP8
Đăng ngày 19-08-2018 12:34:31 PM
Giá : 6.000 đ

IC Buck ổn áp đầu vào 40V, đầu ra 12.0V 2A, tần số hoạt động cố định ở 150KHz, dòng không tải 2mA, hiệu suất cao, thích hợp cho thiết kế cần sự linh hoạt và nhỏ gọn.

XL1509-5.0 SOP8
Đăng ngày 19-08-2018 12:33:49 PM
Giá : 6.000 đ

IC Buck ổn áp đầu vào 40V, đầu ra 5.0V 2A, tần số hoạt động cố định ở 150KHz, dòng không tải 2mA, hiệu suất cao, thích hợp cho thiết kế cần sự linh hoạt và nhỏ gọn.

TPS5430DDA -SOP8
Đăng ngày 05-08-2018 05:51:57 AM
Giá : 29.000 đ

TPS5430DDA -SOP8 5.5V to 36V Input, 3A, 500kHz Step-Down Converter

MP1584
Đăng ngày 05-08-2018 05:40:20 AM
Giá : 14.000 đ

IC REG BUCK ADJ 3A 1.5mHz 28V

MP2307DN
Đăng ngày 04-10-2017 11:22:53 PM
Giá : 5.000 đ

3A, 23V, 340KHz Synchronous Rectified Step-Down Converter

MC34063AD
Đăng ngày 04-10-2017 11:18:39 PM
Giá : 4.000 đ

IC MC34063 chuyên dùng cho các mạch nguồn xung. MC34063 hoạt động theo nguyên tắc: đo áp đầu ra, nếu thấp hơn ngưỡng so sánh thì IC sẽ thực hiện kích xung đầu ra, nếu bằng hoặc cao hơn ngưỡng so sánh thi dừng lại. Điện áp đầu ra luôn được giữ cố định dù áp đầu vào thay đổi.

LM2596S-5.0
Đăng ngày 13-02-2017 03:54:45 AM
Giá : 6.000 đ

LM2596S-5.0
- Điện áp vào: 7 - 45VDC
- Điện áp ra: 1.7 - 37 VDC
- Dòng điện : 3A

LM2576T-ADJ
Đăng ngày 27-05-2016 06:02:24 AM
Giá : 7.500 đ

IC nguồn giảm áp  LM2576 ADJ

LM2596S-ADJ
Đăng ngày 27-05-2016 05:55:34 AM
Giá : 5.500 đ

IC nguồn giảm áp xuống 5V-3A LM2596

LM2576S-3.3
Đăng ngày 15-04-2016 04:12:24 AM
Giá : 7.000 đ

IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây