HTPro.vn chuyển về 137 Đường Đông Mỹ, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. VPGD ngoài giờ: CT4B-X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
 
Trụ đồng đực cái 6mm
Đăng ngày 29-11-2017 07:34:00 AM
Giá : 800 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau. 

Trụ đồng đực cái 8mm
Đăng ngày 29-11-2017 07:33:27 AM
Giá : 1.000 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau. 

Trụ đồng đực cái 50mm
Đăng ngày 29-11-2017 07:26:50 AM
Giá : 5.000 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau. 

Trụ đồng cái cái 12mm
Đăng ngày 29-11-2017 07:23:48 AM
Giá : 1.500 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau. 

Trụ đồng cái cái 6mm
Đăng ngày 29-11-2017 07:21:31 AM
Giá : 800 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau. 

Trụ đồng cái cái 8mm
Đăng ngày 29-11-2017 07:20:57 AM
Giá : 1.000 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau. 

Trụ đồng cái cái 40mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:56:24 PM
Giá : 4.000 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng cái cái 35mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:56:10 PM
Giá : 3.500 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng cái cái 30mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:55:56 PM
Giá : 3.200 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng cái cái 25mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:55:43 PM
Giá : 2.700 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng cái cái 20mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:55:29 PM
Giá : 2.200 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng cái cái 15mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:53:37 PM
Giá : 1.700 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng cái cái 10mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:52:40 PM
Giá : 1.200 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 40mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:46:23 PM
Giá : 4.000 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 35mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:46:04 PM
Giá : 3.500 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 30mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:45:50 PM
Giá : 3.000 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 5mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:45:35 PM
Giá : 700 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 25mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:45:12 PM
Giá : 2.600 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 20mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:44:57 PM
Giá : 2.100 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 15mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:44:35 PM
Giá : 1.600 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Trụ đồng đực cái 10mm
Đăng ngày 24-05-2016 04:44:12 PM
Giá : 1.100 đ

Trụ đồng lục giác giúp kết nối các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thướckhác nhau. 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây