Bán hàng:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro       Tư vấn- hỗ trợ kỹ thuật:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro        
Dịch vụ Thiết kế - Đặt mạch in PCB:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro   email  pcb.htpro@gmail.com
 
Tụ 0603 10pF 10% 50V
Đăng ngày 20-04-2019 03:43:42 AM
Giá : 3.000 VND

Tụ dán 0603

Tụ Tantalum 47uF25V 476E SMD3528
Đăng ngày 11-04-2019 01:32:00 AM
Giá : 2.700 VND

Tụ Tantalum 47uF25V 476E SMD3528

Tụ Tantalum 47uF25V 476E SMD6032
Đăng ngày 11-04-2019 01:23:53 AM
Giá : 3.000 VND

Tụ Tantalum 47uF25V 476E 6032

Tụ Tantalum 470uF10V 477A
Đăng ngày 11-04-2019 01:15:39 AM
Giá : 7.500 VND

Tụ Tantalum 470uF10V 477A 7343/2917

Tụ 1000uf/50V
Đăng ngày 04-04-2019 03:20:30 AM
Giá : 2.300 VND

Tụ hóa 1000uF 50V 13x25MM

Tụ 1206 SMD 47uF 35V
Đăng ngày 20-03-2019 11:21:43 PM
Giá : 1.700 VND

Tụ 1206 SMD

Tụ Kẹo Nâu CBB22 47nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:48:52 AM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 4.7nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:48:39 AM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 1nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:48:06 AM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 33nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:47:48 AM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB2 220nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:47:28 AM
Giá : 1.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 330nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:46:56 AM
Giá : 1.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 680nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:46:27 AM
Giá : 2.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 1uF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:45:57 AM
Giá : 4.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 1.5uF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:45:24 AM
Giá : 4.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 100nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:45:00 AM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 10nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:44:38 AM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 2.2uF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:40:59 AM
Giá : 4.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 22nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:40:31 AM
Giá : 1.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 220nF 100V
Đăng ngày 24-01-2019 01:40:07 AM
Giá : 1.200 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 2.2nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:39:36 AM
Giá : 1.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 22nF 100V
Đăng ngày 24-01-2019 01:38:32 AM
Giá : 600 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 220nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:37:51 AM
Giá : 1.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 220nF 400V
Đăng ngày 24-01-2019 01:37:26 AM
Giá : 1.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 2.2uF 400V
Đăng ngày 24-01-2019 01:37:01 AM
Giá : 4.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 22nF 400V
Đăng ngày 24-01-2019 01:35:37 AM
Giá : 1.200 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 220pF 100V
Đăng ngày 24-01-2019 01:34:38 AM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 2.2nF 100V
Đăng ngày 24-01-2019 01:34:09 AM
Giá : 700 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 1uF 400V 105J
Đăng ngày 24-01-2019 01:31:16 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ 0603 10uF 10% 16V 106K
Đăng ngày 21-01-2019 01:29:38 AM
Giá : 3.000 VND

Tụ dán 0603

Tụ Hóa 22uf/450V
Đăng ngày 09-12-2018 02:08:34 AM
Giá : 3.000 VND

Tụ hóa 450V 22uF 16x25MM

Tụ Hóa 10uf/450V
Đăng ngày 09-12-2018 02:07:21 AM
Giá : 2.500 VND

Tụ hóa 450V 10uF 13x21MM

Tụ Hóa 4.7uf/450V
Đăng ngày 09-12-2018 02:05:30 AM
Giá : 1.500 VND

Tụ Hóa 4.7uf/450V 10x13MM

Tụ Hóa 100uf/450V
Đăng ngày 09-12-2018 02:04:04 AM
Giá : 12.000 VND

Tụ Hóa 100uf/450V 18x35MM

Tụ hóa 47uf/450V
Đăng ngày 09-12-2018 02:01:52 AM
Giá : 7.000 VND

Tụ hóa 47uf/450V 16x25MM

Tụ 0402 SMD 475
Đăng ngày 11-11-2018 04:13:01 AM
Giá : 4.000 VND

Tụ 0402 SMD

Tụ 0402 SMD 104
Đăng ngày 11-11-2018 04:12:50 AM
Giá : 4.000 VND

Tụ 0402 SMD

Tụ 0402 SMD 12P
Đăng ngày 11-11-2018 04:11:37 AM
Giá : 4.000 VND

Tụ 0402 SMD

Tụ 0603 SMD 475
Đăng ngày 11-11-2018 04:08:47 AM
Giá : 3.000 VND

Tụ dán 0603

Tụ Kẹo Vàng 1.5uF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:37:46 AM
Giá : 3.500 VND

Tụ Kẹo Vàng 1.5uF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.47uF 470nF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:36:02 AM
Giá : 3.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.47uF 470nF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.33uF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:35:37 AM
Giá : 3.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.33uF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.22uF 220nF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:34:49 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.22uF 220nF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.15uF 150nF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:34:25 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.15uF 150nF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.1uF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:33:57 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.1uF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.047uF 47NF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:33:32 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.047uF 47NF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.033uF 33NF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:33:06 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.033uF (33NF) 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.022uF 22NF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:31:40 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.022uF 22NF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.015F 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:29:19 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.015F 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.01uF 10NF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:28:37 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.01uF 10NF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.0012uF 1.2NF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:27:08 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.0012uF 1.2NF 100V 

Tụ Kẹo Vàng 0.001uF 1NF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 12:26:29 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.001uF 1NF 100V 

Tụ Kẹo Vàng 470nF 275V 15MM
Đăng ngày 12-10-2018 12:23:16 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 470nF 275V 15MM

Tụ Kẹo Vàng 330nF 275V 15MM
Đăng ngày 12-10-2018 12:22:54 AM
Giá : 1.500 VND

Tụ Kẹo Vàng 330nF 275V 15MM

Tụ Kẹo Vàng 204K 0.22uF 275V 15MM
Đăng ngày 12-10-2018 12:22:24 AM
Giá : 1.500 VND

Tụ Kẹo Vàng 204K 0.22uF 275V 15MM

Tụ Kẹo Vàng 2.2uF 275V 27MM
Đăng ngày 12-10-2018 12:21:36 AM
Giá : 6.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 125K 1.2uF 275V 22.5MM

Tụ Kẹo Vàng 1uF 275V 22.5MM
Đăng ngày 12-10-2018 12:21:06 AM
Giá : 2.500 VND

Tụ Kẹo Vàng 125K 1.2uF 275V 22.5MM

Tụ Kẹo Vàng 125K 1.2uF 275V 22.5MM
Đăng ngày 12-10-2018 12:20:47 AM
Giá : 4.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 125K 1.2uF 275V 22.5MM

Tụ Kẹo Vàng 104K 0.1uF 100nF 275V 15MM
Đăng ngày 12-10-2018 12:18:58 AM
Giá : 1.200 VND

Tụ Kẹo Vàng 104K 0.1uF 100nF 275V 15MM

Tụ gốm điện áp cao 10nF 3000V
Đăng ngày 12-10-2018 12:09:14 AM
Giá : 1.000 VND

Tụ gốm điện áp cao 

Hỗ trợ trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây