LM317MDT TO-252

LM317MDT TO-252

3.500 VNĐ

XL4005 TO-263 32V 5A

XL4005 TO-263 32V 5A

13.500 VNĐ

XL4015 TO-263

XL4015 TO-263

13.000 VNĐ

LM317 SOP-8

LM317 SOP-8

3.000 VNĐ

L7818CV

L7818CV

3.500 VNĐ

AMS1117 ADJ SOT223

AMS1117 ADJ SOT223

2.500 VNĐ

TL494 DIP-16

TL494 DIP-16

7.000 VNĐ

IP3005 SOP8

IP3005 SOP8

6.000 VNĐ

XD308H

XD308H

25.000 VNĐ

TPIC6B595N DIP-20

TPIC6B595N DIP-20

19.500 VNĐ

IP5306 SOP8

IP5306 SOP8

7.000 VNĐ

HT12E DIP-18

HT12E DIP-18

11.000 VNĐ

HT12D DIP-18

HT12D DIP-18

10.000 VNĐ

TNY276 DIP-7

TNY276 DIP-7

10.000 VNĐ

TNY278 DIP-7

TNY278 DIP-7

11.000 VNĐ

LM2596HVS-5.0 TO-263

LM2596HVS-5.0 TO-263

10.000 VNĐ

LM2907M SOP8

LM2907M SOP8

28.000 VNĐ

LM1086S-ADJ

LM1086S-ADJ

11.000 VNĐ

LM1086S-2.5

LM1086S-2.5

11.000 VNĐ

LM1086S-1.8

LM1086S-1.8

11.000 VNĐ

LM1086S-5.0

LM1086S-5.0

11.000 VNĐ

LM1086S-3.3

LM1086S-3.3

11.000 VNĐ

LM258DR2G SOP8

LM258DR2G SOP8

7.500 VNĐ

TOP256PN DIP7

TOP256PN DIP7

18.000 VNĐ

TOP250YN TO220

TOP250YN TO220

22.000 VNĐ

HT7833 SOT23-5

HT7833 SOT23-5

5.000 VNĐ

XL1509-ADJ SOP8

XL1509-ADJ SOP8

5.000 VNĐ

XL1509-3.3 SOP8

XL1509-3.3 SOP8

5.000 VNĐ

XL1509-12.0 SOP8

XL1509-12.0 SOP8

5.000 VNĐ

XL1509-5.0 SOP8

XL1509-5.0 SOP8

5.000 VNĐ

MP1584 SOP8

MP1584 SOP8

10.000 VNĐ

HT7550A-1 SOT-89 5V

HT7550A-1 SOT-89 5V

3.500 VNĐ

HT7550-1 SOT-89 5V

HT7550-1 SOT-89 5V

2.000 VNĐ

MP150GJ-Z SOT23-5

MP150GJ-Z SOT23-5

23.000 VNĐ

VIPer12A -SOP8

VIPer12A -SOP8

9.000 VNĐ

VIPer22A SOP8

VIPer22A SOP8

12.000 VNĐ

UC3842 DIP8

UC3842 DIP8

3.000 VNĐ

LNK364PN DIP7

LNK364PN DIP7

17.500 VNĐ

LNK306PN DIP7

LNK306PN DIP7

23.000 VNĐ

LNK306DN SOP7

LNK306DN SOP7

25.000 VNĐ

LNK364DN SOP7

LNK364DN SOP7

17.500 VNĐ

LNK304DN SOP7

LNK304DN SOP7

14.000 VNĐ

LNK306GN SOP7

LNK306GN SOP7

24.000 VNĐ

LNK615DG SOP7

LNK615DG SOP7

17.500 VNĐ

THX208 SOP8

THX208 SOP8

5.500 VNĐ

78L05 SOT89

78L05 SOT89

1.500 VNĐ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây