HTPro.vn chuyển về 137 Đường Đông Mỹ, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. VPGD ngoài giờ: CT4B-X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
 
STM32F777NIH6 TFBGA216
Đăng ngày 10-08-2023 12:55:12 AM
Giá : 550.000 đ

High-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of Flash memory, 216 MHz CPU, Art Accelerator, L1 cache, HW crypto, SDRAM, TFT, JPEG codec, DFSDM

STM32F051K8U6
Đăng ngày 14-02-2023 11:30:37 PM
Giá : 65.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 32UFQFPN

STM32F103ZET6
Đăng ngày 17-02-2022 10:02:17 PM
Giá : 275.000 đ

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 144LQFP
Chính hãng

STM32F446ZET6
Đăng ngày 17-02-2022 09:49:42 PM
Giá : 150.000 đ

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 144LQFP
Chính hãng

GD32F130C6T6
Đăng ngày 10-01-2022 10:18:09 PM
Giá : 40.000 đ

GD32F130C6T6 - GD32 ARM Cortex-M3 Microcontroller

GD32F130C8T6
Đăng ngày 16-07-2021 04:27:22 AM
Giá : 45.000 đ

GD32F130C8T6 - GD32 ARM Cortex-M3 Microcontroller

STM32F102C6T6
Đăng ngày 17-06-2021 09:09:52 AM
Giá : 89.000 đ

IC MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M3 RISC 32KB Flash 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP

STM32F051K6T6
Đăng ngày 01-06-2021 09:39:07 PM
Giá : 60.000 đ

 IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32LQFP

STM32F429BIT6
Đăng ngày 27-11-2020 02:38:12 AM
Giá : 280.000 đ

IC MCU 32BIT 2MB FLASH 208LQFP

STM8S103K3T6C
Đăng ngày 19-06-2020 04:35:41 AM
Giá : 35.000 đ

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32LQFP

STM32F412RET6 LQFP64
Đăng ngày 21-11-2019 03:37:06 AM
Giá : 150.000 đ

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP

STM32F407ZGT6 LQFP144
Đăng ngày 21-11-2019 03:33:30 AM
Giá : 245.000 đ

ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU, 210DMIPS, up to 1MB Flash/192+4KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera

STM32F072CBU6 QFPN48
Đăng ngày 28-09-2019 05:10:26 AM
Giá : 95.000 đ

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48QFPN

STM32F401RET6 LQFP-64
Đăng ngày 30-07-2019 03:47:23 AM
Giá : 125.000 đ

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP

STM32H743VIT6 LQFP100
Đăng ngày 29-07-2019 06:54:04 AM
Giá : 385.000 đ

IC MCU 32BIT 2MB FLASH 100LQFP
Xuất xứ: Philippines

STM8L152C6T6 48LQFP
Đăng ngày 18-07-2019 04:28:30 AM
Giá : 55.000 đ

STM8L152C6T6 48LQFP 8Bit 32Kb

STSPIN32F0A
Đăng ngày 10-05-2019 12:18:18 AM
Giá : 135.000 đ

  • Applications
  • • Smart manufacturing equipment
  • • Power tools, FANs and pumps
  • • Home appliances: vacuum cleaners, hand/hair dryers, air purifiers and coffee machines
  • • High-tech applications such as: drones, gimbals, educational/home robots

STM32F070F6P6 TSSOP20
Đăng ngày 11-09-2018 03:06:31 AM
Giá : 23.000 đ

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 20TSSOP

STM32F373CCT6 LQFP48
Đăng ngày 11-09-2018 02:55:48 AM
Giá : 145.000 đ

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48LQFP

STM32F072C8T6 LQFP48
Đăng ngày 28-06-2018 03:21:34 AM
Giá : 75.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP

STM32F429IGT6
Đăng ngày 28-06-2018 02:55:09 AM
Giá : 195.000 đ

IC MCU 32BIT 1MB FLASH 176LQFP  

STM32L151C8T6
Đăng ngày 02-05-2018 10:46:47 PM
Giá : 95.000 đ

STM32L151C8T6

STM32F405RGT6
Đăng ngày 16-04-2018 09:53:17 PM
Giá : 135.000 đ

IC MCU 32BIT 1MB FLASH 64LQFP

STM8S003F3U6 QFN20
Đăng ngày 04-03-2018 10:44:31 PM
Giá : 12.000 đ

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20UFQFPN

STM8S103F3P6 TSSOP20
Đăng ngày 04-03-2018 10:30:14 PM
Giá : 59.000 đ

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP

STM8S105K6T6
Đăng ngày 06-01-2018 05:15:43 AM
Giá : 35.000 đ

IC MCU 8BIT 32KB FLASH

STM32F103V8T6
Đăng ngày 23-11-2017 02:22:10 AM
Giá : 127.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 100LQFP

STM32F207VET6
Đăng ngày 23-11-2017 02:20:36 AM
Giá : 150.000 đ

MCU ARM 512KB FLASH 100LQFP

STM32F207VCT6
Đăng ngày 23-11-2017 02:18:29 AM
Giá : 175.000 đ

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP

STM32F100R8T6B
Đăng ngày 23-11-2017 02:14:25 AM
Giá : 85.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP

STM32F101RBT6
Đăng ngày 23-11-2017 02:12:42 AM
Giá : 99.000 đ

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP

STM32F103CBT6
Đăng ngày 23-11-2017 02:09:56 AM
Giá : 75.000 đ

STM32F103CBT6, IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP

STM32F103RDT6
Đăng ngày 23-11-2017 02:03:37 AM
Giá : 159.000 đ

MCU ARM 32BIT 384K FLASH 64LQFP, ST

STM32F101CBT6
Đăng ngày 23-11-2017 02:01:42 AM
Giá : 89.000 đ

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP

STM32F105VCT6
Đăng ngày 23-11-2017 01:59:46 AM
Giá : 150.000 đ

MCU ARM 256KB FLASH MEM 100-LQFP

STM32F303RCT6
Đăng ngày 23-11-2017 01:57:38 AM
Giá : 180.000 đ

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP

STM32F205RET6
Đăng ngày 23-11-2017 01:54:39 AM
Giá : 195.000 đ

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP

STM32F103VET6
Đăng ngày 23-11-2017 01:52:34 AM
Giá : 79.000 đ

MCU ARM 512KB FLASH MEM 100-LQFP

STM32F103RET6
Đăng ngày 23-11-2017 01:49:38 AM
Giá : 91.500 đ

MCU ARM 512KB FLASH MEM 64-LQFP

STM32F105RCT6
Đăng ngày 23-11-2017 01:46:17 AM
Giá : 95.000 đ

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP

STM32F103RBT6
Đăng ngày 23-11-2017 01:43:35 AM
Giá : 45.000 đ

MCU ARM 128KB FLASH MEM 64-LQFP

STM32F103R8T6
Đăng ngày 23-11-2017 01:17:59 AM
Giá : 115.000 đ

MCU ARM 64KB FLASH MEM 64-LQFP
Chính hãng: Malaysia

STM32F103T8U6
Đăng ngày 06-10-2017 07:43:17 AM
Giá : 115.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 36VFQFPN

STM32F030F4P6
Đăng ngày 06-10-2017 07:37:02 AM
Giá : 15.000 đ

IC MCU ARM 16K FLASH 20TSSOP

STM8S903K3B6
Đăng ngày 26-09-2017 03:45:36 AM
Giá : 35.000 đ

8-bit Microcontrollers - MCU Performance LN 8-Bit 24 MHz STM8S MCU

STM32F100C8T6B
Đăng ngày 26-09-2017 03:39:11 AM
Giá : 55.000 đ

MCU 32BIT ARM 64K FLASH 48LQFP

STM32F103CBU6
Đăng ngày 26-09-2017 03:35:46 AM
Giá : 175.000 đ

STM32F103CBU6 kiểu chân QFN48 rất nhỏ gọn, phù hợp các ứng dụng trong công nghiệp, công nghệ ô tô, tự động hóa ,... cần ổn định cao

STM32F051C8T6
Đăng ngày 26-09-2017 03:18:59 AM
Giá : 65.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP

STM32F030C8T6
Đăng ngày 26-09-2017 03:13:05 AM
Giá : 30.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP

STM32F042F6P6
Đăng ngày 26-09-2017 03:11:21 AM
Giá : 55.000 đ

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 20TSSOP

STM8S005K6T6
Đăng ngày 26-09-2017 03:08:20 AM
Giá : 29.500 đ

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32LQFP

STM32F107VCT6
Đăng ngày 26-09-2017 03:01:43 AM
Giá : 95.000 đ

MCU ARM 256KB FLASH MEM 100-LQFP

STM8L051F3P6 TSSOP20
Đăng ngày 12-03-2017 10:41:02 PM
Giá : 16.000 đ

Value Line, 8-bit ultralow power MCU, 8-KB Flash, 256-byte data EEPROM, RTC, timers, USART, I2C, SPI, ADC

STM8L151G6
Đăng ngày 12-03-2017 01:32:50 PM
Giá : 45.000 đ

Vi điều khiển 8 bit siêu tiết kiệm điện, 32KB Flash, 16MHz, có tích hợp EEPROM.

STM32F105RBT6
Đăng ngày 04-02-2017 01:36:51 AM
Giá : 90.000 đ

Vi điều khiển ARM 32 bit thuộc dòng Connectivity, bộ nhớ RAM 64 KB, Flash 128 KB. Có giao tiếp USB OTG (FS), 10 timer, 2 CAN, 2 bộ ADC có 16 kênh vào...

STM32F302CCT6
Đăng ngày 18-06-2016 12:32:15 AM
Giá : 145.000 đ

STMicroelectronics STM32F302CCT6, 32bit ARM Cortex M4 MCU, 72MHz, 256 kB Flash, LQFP48

STM32F373CCT6
Đăng ngày 18-06-2016 12:27:54 AM
Giá : 110.000 đ

Vi điều khiển ARM 32BIT với 256KB bộ nhớ FLASH, LQFP48

STM32F103VCT6
Đăng ngày 18-06-2016 12:17:25 AM
Giá : 85.000 đ

Vi điều khiển ARM 32BIT, LQFP100

STM8S105C6T6
Đăng ngày 15-05-2016 12:08:45 PM
Giá : 35.000 đ

Vi điều khiển 8 bit, 32KB bộ nhớ chương trình, 10 kênh ADC, tích hợp chuẩn giao tiếp I2C,UART, SPI, 38 chân IO.....

STM8S207RBT6
Đăng ngày 11-04-2016 01:32:34 PM
Giá : 45.000 đ

Vi điều khiển 8bit của ST với 128 KB bộ nhớ chương trình, tần số tối đa clock 24MHz, 52 IO, 6 bộ Timer, ......

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây