STM8S103K3T6C

STM8S103K3T6C

12.000 đ

STSPIN32F0A

STSPIN32F0A

95.000 đ

STM32F373CCT6

STM32F373CCT6

100.000 đ

TPS5430DDA -SOP8

TPS5430DDA -SOP8

23.000 đ

STM32F429IGT6

STM32F429IGT6

225.000 đ

STM32L151C8T6

STM32L151C8T6

63.000 đ

STM32F405RGT6

STM32F405RGT6

191.000 đ

STM8S003F3U6 QFN20

STM8S003F3U6 QFN20

10.000 đ

STM8S105K6T6

STM8S105K6T6

30.000 đ

STM32F103V8T6

STM32F103V8T6

71.000 đ

STM32F207VET6

STM32F207VET6

109.000 đ

STM32F207VCT6

STM32F207VCT6

119.000 đ

STM32F100R8T6B

STM32F100R8T6B

57.000 đ

STM32F101RBT6

STM32F101RBT6

69.000 đ

STM32F103CBT6

STM32F103CBT6

108.000 đ

STM32F103RDT6

STM32F103RDT6

83.000 đ

STM32F101CBT6

STM32F101CBT6

47.000 đ

STM32F105VCT6

STM32F105VCT6

89.000 đ

STM32F303RCT6

STM32F303RCT6

145.000 đ

STM32F205RET6

STM32F205RET6

109.000 đ

STM32F103VET6

STM32F103VET6

63.000 đ

STM32F103RET6

STM32F103RET6

65.000 đ

STM32F105RCT6

STM32F105RCT6

110.000 đ

STM32F103RBT6

STM32F103RBT6

55.000 đ

STM32F103R8T6

STM32F103R8T6

47.000 đ

STM32F103T8U6

STM32F103T8U6

59.000 đ

STM32F030F4P6

STM32F030F4P6

31.000 đ

STM8S903K3B6

STM8S903K3B6

49.000 đ

STM32F100C8T6B

STM32F100C8T6B

45.000 đ

STM32F103CBU6

STM32F103CBU6

75.000 đ

STM32F051C8T6

STM32F051C8T6

49.000 đ

STM32F030C8T6

STM32F030C8T6

29.000 đ

STM32F042F6P6

STM32F042F6P6

40.000 đ

STM8S005K6T6

STM8S005K6T6

24.500 đ

STM32F107VCT6

STM32F107VCT6

100.000 đ

STM8L151G6

STM8L151G6

40.000 đ

STM32F105RBT6

STM32F105RBT6

89.000 đ

STM32F302CCT6

STM32F302CCT6

120.000 đ

STM32F373CCT6

STM32F373CCT6

100.000 đ

STM32F103VCT6

STM32F103VCT6

65.000 đ

STM8S105C6T6

STM8S105C6T6

27.000 đ

STM8S207RBT6

STM8S207RBT6

45.000 đ

STM32F100C8T6

STM32F100C8T6

25.000 đ

STM32f407VGT6

STM32f407VGT6

189.000 đ

STM32f407VET6

STM32f407VET6

169.000 đ

STM32F103RCT6

STM32F103RCT6

45.000 đ

STM32F103C8T6

STM32F103C8T6

48.000 đ

STM8S003F3P6

STM8S003F3P6

18.000 đ

STM8S003K3T6

STM8S003K3T6

19.000 đ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây