STM32F051K8U6
Đăng ngày 14-02-2023 11:30:37 PM
Giá : 65.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 32UFQFPN

STM32F103ZET6
Đăng ngày 17-02-2022 10:02:17 PM
Giá : 290.000 đ

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 144LQFP
Chính hãng

STM32F446ZET6
Đăng ngày 17-02-2022 09:49:42 PM
Giá : 300.000 đ

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 144LQFP
Chính hãng

GD32F130C6T6
Đăng ngày 10-01-2022 10:18:09 PM
Giá : 40.000 đ

GD32F130C6T6 - GD32 ARM Cortex-M3 Microcontroller

GD32F130C8T6
Đăng ngày 16-07-2021 04:27:22 AM
Giá : 45.000 đ

GD32F130C8T6 - GD32 ARM Cortex-M3 Microcontroller

STM32F102C6T6
Đăng ngày 17-06-2021 09:09:52 AM
Giá : 89.000 đ

IC MCU 32-bit STM32F ARM Cortex M3 RISC 32KB Flash 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP

STM32F051K6T6
Đăng ngày 01-06-2021 09:39:07 PM
Giá : 60.000 đ

 IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32LQFP

STM32F429BIT6
Đăng ngày 27-11-2020 02:38:12 AM
Giá : 480.000 đ

IC MCU 32BIT 2MB FLASH 208LQFP

STM8S103K3T6C
Đăng ngày 19-06-2020 04:35:41 AM
Giá : 35.000 đ

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32LQFP

STM32F412RET6 LQFP64
Đăng ngày 21-11-2019 03:37:06 AM
Giá : 250.000 đ

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP

STM32F407ZGT6 LQFP144
Đăng ngày 21-11-2019 03:33:30 AM
Giá : 395.000 đ

ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU, 210DMIPS, up to 1MB Flash/192+4KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera

STM32F072CBU6 QFPN48
Đăng ngày 28-09-2019 05:10:26 AM
Giá : 275.000 đ

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48QFPN

STM32F401RET6 LQFP-64
Đăng ngày 30-07-2019 03:47:23 AM
Giá : 225.000 đ

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP

STM32H743VIT6 LQFP100
Đăng ngày 29-07-2019 06:54:04 AM
Giá : 685.000 đ

IC MCU 32BIT 2MB FLASH 100LQFP
Xuất xứ: Philippines

STM8L152C6T6 48LQFP
Đăng ngày 18-07-2019 04:28:30 AM
Giá : 55.000 đ

STM8L152C6T6 48LQFP 8Bit 32Kb

STSPIN32F0A
Đăng ngày 10-05-2019 12:18:18 AM
Giá : 86.000 đ

  • Applications
  • • Smart manufacturing equipment
  • • Power tools, FANs and pumps
  • • Home appliances: vacuum cleaners, hand/hair dryers, air purifiers and coffee machines
  • • High-tech applications such as: drones, gimbals, educational/home robots

STM32F070F6P6 TSSOP20
Đăng ngày 11-09-2018 03:06:31 AM
Giá : 23.000 đ

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 20TSSOP

STM32F373CCT6 LQFP48
Đăng ngày 11-09-2018 02:55:48 AM
Giá : 185.000 đ

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48LQFP

STM32F072C8T6 LQFP48
Đăng ngày 28-06-2018 03:21:34 AM
Giá : 125.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP

STM32F429IGT6
Đăng ngày 28-06-2018 02:55:09 AM
Giá : 255.000 đ

IC MCU 32BIT 1MB FLASH 176LQFP  

STM32L151C8T6
Đăng ngày 02-05-2018 10:46:47 PM
Giá : 95.000 đ

STM32L151C8T6

STM32F405RGT6
Đăng ngày 16-04-2018 09:53:17 PM
Giá : 380.000 đ

IC MCU 32BIT 1MB FLASH 64LQFP

STM8S003F3U6 QFN20
Đăng ngày 04-03-2018 10:44:31 PM
Giá : 16.000 đ

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20UFQFPN

STM8S103F3P6 TSSOP20
Đăng ngày 04-03-2018 10:30:14 PM
Giá : 65.000 đ

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP

STM8S105K6T6
Đăng ngày 06-01-2018 05:15:43 AM
Giá : 35.000 đ

IC MCU 8BIT 32KB FLASH

STM32F103V8T6
Đăng ngày 23-11-2017 02:22:10 AM
Giá : 127.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 100LQFP

STM32F207VET6
Đăng ngày 23-11-2017 02:20:36 AM
Giá : 229.000 đ

MCU ARM 512KB FLASH 100LQFP

STM32F207VCT6
Đăng ngày 23-11-2017 02:18:29 AM
Giá : 189.000 đ

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP

STM32F100R8T6B
Đăng ngày 23-11-2017 02:14:25 AM
Giá : 85.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP

STM32F101RBT6
Đăng ngày 23-11-2017 02:12:42 AM
Giá : 99.000 đ

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP

STM32F103CBT6
Đăng ngày 23-11-2017 02:09:56 AM
Giá : 124.000 đ

STM32F103CBT6, IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP

STM32F103RDT6
Đăng ngày 23-11-2017 02:03:37 AM
Giá : 159.000 đ

MCU ARM 32BIT 384K FLASH 64LQFP, ST

STM32F101CBT6
Đăng ngày 23-11-2017 02:01:42 AM
Giá : 89.000 đ

IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP

STM32F105VCT6
Đăng ngày 23-11-2017 01:59:46 AM
Giá : 150.000 đ

MCU ARM 256KB FLASH MEM 100-LQFP

STM32F303RCT6
Đăng ngày 23-11-2017 01:57:38 AM
Giá : 350.000 đ

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP

STM32F205RET6
Đăng ngày 23-11-2017 01:54:39 AM
Giá : 195.000 đ

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP

STM32F103VET6
Đăng ngày 23-11-2017 01:52:34 AM
Giá : 290.000 đ

MCU ARM 512KB FLASH MEM 100-LQFP

STM32F103RET6
Đăng ngày 23-11-2017 01:49:38 AM
Giá : 175.000 đ

MCU ARM 512KB FLASH MEM 64-LQFP

STM32F105RCT6
Đăng ngày 23-11-2017 01:46:17 AM
Giá : 110.000 đ

IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP

STM32F103RBT6
Đăng ngày 23-11-2017 01:43:35 AM
Giá : 125.000 đ

MCU ARM 128KB FLASH MEM 64-LQFP

STM32F103R8T6
Đăng ngày 23-11-2017 01:17:59 AM
Giá : 130.000 đ

MCU ARM 64KB FLASH MEM 64-LQFP
Chính hãng: Malaysia

STM32F103T8U6
Đăng ngày 06-10-2017 07:43:17 AM
Giá : 115.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 36VFQFPN

STM32F030F4P6
Đăng ngày 06-10-2017 07:37:02 AM
Giá : 56.000 đ

IC MCU ARM 16K FLASH 20TSSOP

STM8S903K3B6
Đăng ngày 26-09-2017 03:45:36 AM
Giá : 49.000 đ

STM8S903K3B6

STM32F100C8T6B
Đăng ngày 26-09-2017 03:39:11 AM
Giá : 125.000 đ

MCU 32BIT ARM 64K FLASH 48LQFP

STM32F103CBU6
Đăng ngày 26-09-2017 03:35:46 AM
Giá : 195.000 đ

STM32F103CBU6 kiểu chân QFN48 rất nhỏ gọn, phù hợp các ứng dụng trong công nghiệp, công nghệ ô tô, tự động hóa ,... cần ổn định cao

STM32F051C8T6
Đăng ngày 26-09-2017 03:18:59 AM
Giá : 65.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP

STM32F030C8T6
Đăng ngày 26-09-2017 03:13:05 AM
Giá : 40.000 đ

IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP

STM32F042F6P6
Đăng ngày 26-09-2017 03:11:21 AM
Giá : 55.000 đ

IC MCU 32BIT 32KB FLASH 20TSSOP

STM8S005K6T6
Đăng ngày 26-09-2017 03:08:20 AM
Giá : 29.500 đ

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32LQFP

STM32F107VCT6
Đăng ngày 26-09-2017 03:01:43 AM
Giá : 165.000 đ

MCU ARM 256KB FLASH MEM 100-LQFP

STM8L051F3P6 TSSOP20
Đăng ngày 12-03-2017 10:41:02 PM
Giá : 16.000 đ

Value Line, 8-bit ultralow power MCU, 8-KB Flash, 256-byte data EEPROM, RTC, timers, USART, I2C, SPI, ADC

STM8L151G6
Đăng ngày 12-03-2017 01:32:50 PM
Giá : 45.000 đ

Vi điều khiển 8 bit siêu tiết kiệm điện, 32KB Flash, 16MHz, có tích hợp EEPROM.

STM32F105RBT6
Đăng ngày 04-02-2017 01:36:51 AM
Giá : 150.000 đ

Vi điều khiển ARM 32 bit thuộc dòng Connectivity, bộ nhớ RAM 64 KB, Flash 128 KB. Có giao tiếp USB OTG (FS), 10 timer, 2 CAN, 2 bộ ADC có 16 kênh vào...

STM32F302CCT6
Đăng ngày 18-06-2016 12:32:15 AM
Giá : 120.000 đ

STMicroelectronics STM32F302CCT6, 32bit ARM Cortex M4 MCU, 72MHz, 256 kB Flash, LQFP48

STM32F373CCT6
Đăng ngày 18-06-2016 12:27:54 AM
Giá : 100.000 đ

Vi điều khiển ARM 32BIT với 256KB bộ nhớ FLASH, LQFP48

STM32F103VCT6
Đăng ngày 18-06-2016 12:17:25 AM
Giá : 260.000 đ

Vi điều khiển ARM 32BIT, LQFP100

STM8S105C6T6
Đăng ngày 15-05-2016 12:08:45 PM
Giá : 27.000 đ

Vi điều khiển 8 bit, 32KB bộ nhớ chương trình, 10 kênh ADC, tích hợp chuẩn giao tiếp I2C,UART, SPI, 38 chân IO.....

STM8S207RBT6
Đăng ngày 11-04-2016 01:32:34 PM
Giá : 45.000 đ

Vi điều khiển 8bit của ST với 128 KB bộ nhớ chương trình, tần số tối đa clock 24MHz, 52 IO, 6 bộ Timer, ......

STM32F100C8T6
Đăng ngày 11-04-2016 01:25:21 PM
Giá : 25.000 đ

STM32F100C8T6 vi điều khiển 32bit cortex M3, fCPU 72MHz, RTC, UART, SPI, 7 kênh điều khiển DMA, 80 chân IO, bộ chuyển đổi AD và DA 12 bit....

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây