AP8012 SOP-8
Đăng ngày 19-09-2022 09:34:04 AM
Giá : 10.000 đ

AC-DC PWM CONTROLLER LOW STANDBY-POWER OFF-LINE PWM CONVERTERS

XD308H
Đăng ngày 13-06-2019 08:59:49 AM
Giá : 25.000 đ

XD308H ic nguồn không cách ly đầu vào 18-600VDC, tải ra 500mA...

TNY276 DIP-7
Đăng ngày 06-04-2019 10:40:23 AM
Giá : 10.000 đ

Energy-Effi cient, Off-Line Switcher With Enhanced Flexibility and Extended Power Range

TNY278 DIP-7
Đăng ngày 06-04-2019 10:39:33 AM
Giá : 11.000 đ

Energy-Effi cient, Off-Line Switcher With Enhanced Flexibility and Extended Power Range.

STRW6251 STR-W6251
Đăng ngày 30-11-2018 10:03:24 AM
Giá : 12.000 đ

30 W-Universal Input/45 W-230 Vac Input PWM Switching Regulators

TOP256PN
Đăng ngày 29-09-2018 11:54:32 AM
Giá : 18.000 đ

IC nguồn TOP256 DIP-7
Enhanced EcoSmart™, Integrated Off-Line Switcher with Advanced Feature Set and Extended Power Range

TOP250YN TO-220
Đăng ngày 29-09-2018 11:45:09 AM
Giá : 22.000 đ

IC nguồn TOP250YN TO220

MP150GJ-Z SOT23-5
Đăng ngày 28-06-2018 09:28:14 AM
Giá : 23.000 đ

MP150 is a primary-side regulator that provides accurate constant voltage (CV) regulation without the opto-coupler, and supports buck, buck-boost and flyback topologies

VIPer12A SOP-8
Đăng ngày 08-05-2018 04:22:50 AM
Giá : 9.000 đ

Low power offline switched-mode power supply primary switcher

VIPer22A SOP-8
Đăng ngày 08-05-2018 04:17:11 AM
Giá : 11.500 đ

Converter Offline Flyback Topology 60kHz 8-SOIC

LNK364PN DIP-7
Đăng ngày 26-04-2018 09:14:51 AM
Giá : 17.000 đ

Energy Effi cient, Low Power Off-Line Switcher IC

LNK306PN
Đăng ngày 26-04-2018 09:13:53 AM
Giá : 17.000 đ

AC/DC Converters 225mA MDCM 360mA CCM

LNK306DN
Đăng ngày 26-04-2018 09:12:23 AM
Giá : 16.000 đ

  • AC/DC Converters 225mA MDCM 360mA CCM

LNK364DN SOP-7
Đăng ngày 26-04-2018 09:11:00 AM
Giá : 17.500 đ

  • Energy Effi cient, Low Power Off-Line Switcher IC

LNK304DN
Đăng ngày 26-04-2018 09:09:26 AM
Giá : 14.000 đ

Converter Offline Buck, Buck-Boost, Flyback Topology

LNK306GN
Đăng ngày 26-04-2018 09:06:31 AM
Giá : 17.000 đ

  • AC/DC Converters 225mA MDCM 360mA CCM

LNK615DG-TL
Đăng ngày 26-04-2018 09:04:37 AM
Giá : 17.500 đ

IC OFFLINE SWIT CV/CC HV 8SOIC  

THX208
Đăng ngày 17-04-2018 05:42:44 AM
Giá : 5.500 đ

SOP-6 Switching Controllers

TNY280PN DIP-7
Đăng ngày 14-01-2017 07:03:34 PM
Giá : 35.000 đ

Energy-Efficient, Off-Line Switcher With Enhanced Flexibility and Extended Power Range

LNK304PN
Đăng ngày 14-01-2017 07:02:00 PM
Giá : 12.000 đ

Lowest Component Count, Energy Efficient Off-Line Switcher IC

VIPer53 -DIP8
Đăng ngày 14-01-2017 06:56:07 PM
Giá : 23.500 đ

50W OFF-line primary switch (European (195 - 265Vac))

VIPer22A DIP-8
Đăng ngày 14-01-2017 06:52:05 PM
Giá : 7.000 đ

Low power offline switched-mode power supply primary switcher

VIPer12A -DIP8
Đăng ngày 14-01-2017 06:49:04 PM
Giá : 5.500 đ

VIPer12A - IC nguồn xung AC-DC công suất trung bình 12W

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây