Xin lưu ý: Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, chúng tôi chỉ bán hàng theo hình thức online. Nếu quy khách có nhu cầu tới trực tiếp lấy hàng, vui lòng đặt hàng online và hẹn trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và giao hàng bảo đảm các quy định phòng dịch. Xin chân thành cảm ơn!
 
Cuộn cảm 0805 SMD 1uH
Đăng ngày 15-05-2018 03:21:54 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 1uH  ±10%

Cuộn cảm 0805 SMD 10uH
Đăng ngày 15-05-2018 03:21:12 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 10uH  ±10%

Cuộn cảm 0805 SMD 100nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:13:24 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 100nH

Cuộn cảm 0805 SMD 10nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:12:37 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 10nH

Cuộn cảm 0805 SMD 2nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:12:23 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 2nH

Cuộn cảm 0805 SMD 47nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:12:00 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 47nH

Cuộn cảm 0805 SMD 8.2nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:11:46 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 8.2nH

Cuộn cảm 0805 SMD 2.7nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:11:31 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 2.7nH

Cuộn cảm 0805 SMD 3.9nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:11:15 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 3.9nH

Cuộn cảm 0805 SMD 1.8nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:10:37 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 1.8nH

Cuộn cảm 0805 SMD 1.5nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:10:24 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 1.5nH

Cuộn cảm 0805 SMD 82nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:10:06 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 82nH

Cuộn cảm 0805 SMD 56nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:09:52 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 56nH

Cuộn cảm 0805 SMD 5.6nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:09:36 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 5.6nH

Cuộn cảm 0805 SMD 4.7nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:09:10 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 4.7nH

Cuộn cảm 0805 SMD 15nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:08:53 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 15nH

Cuộn cảm 0805 SMD 2.2nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:08:36 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 2.2nH

Cuộn cảm 0805 SMD 24nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:08:17 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 24nH

Cuộn cảm 0805 SMD 1.2nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:08:00 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 1.2nH

Cuộn cảm 0805 SMD 22nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:07:43 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 22nH

Cuộn cảm 0805 SMD 150nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:07:30 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 150nH

Cuộn cảm 0805 SMD 2.4nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:07:09 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 2.4nH

Cuộn cảm 0805 SMD 18nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:06:49 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 18nH

Cuộn cảm 0805 SMD 560nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:03:02 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 560nH

Cuộn cảm 0805 SMD 330nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:02:35 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 330nH

Cuộn cảm 0805 SMD 390nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:01:55 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 390nH

Cuộn cảm 0805 SMD 270nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:01:42 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 270nH

Cuộn cảm 0805 SMD 820nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:01:26 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 820nH

Cuộn cảm 0805 SMD 470nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:01:11 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 470nH

Cuộn cảm 0805 SMD 39nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:00:55 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 39nH

Cuộn cảm 0805 SMD 6.8nH
Đăng ngày 04-10-2017 01:00:41 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 6.8nH

Cuộn cảm 0805 SMD 27nH
Đăng ngày 04-10-2017 12:59:43 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 27nH

Cuộn cảm 0805 SMD 3.3nH
Đăng ngày 04-10-2017 12:59:29 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 3.3nH

Cuộn cảm 0805 SMD 180nH
Đăng ngày 04-10-2017 12:59:12 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 180nH

Cuộn cảm 0805 SMD 33nH
Đăng ngày 04-10-2017 12:58:48 AM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 33nH

Cuộn cảm 0805 SMD 1nH
Đăng ngày 03-10-2017 10:13:47 PM
Giá : 2.000 đ

Cuộn cảm 0805 SMD 1nH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây