HTPro.vn 27/4 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 
Card Edge Connector Slot 2.54MM 14Pin Pitch
Đăng ngày 17-10-2022 06:59:39 AM
Giá : 9.000 đ

Edge Connector Slot 2.54MM

Cổng Bus Header VH3.96MM 5Pin SMT
Đăng ngày 27-11-2020 10:33:16 AM
Giá : 2.800 đ

Cổng bus VH3.96mm

Cổng Bus Header VH3.96MM 4Pin SMT
Đăng ngày 27-11-2020 10:32:38 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng bus VH3.96mm

Cổng Mini PCIe 52Pin 0.8mm Cao 5.2mm
Đăng ngày 12-11-2020 09:51:05 AM
Giá : 10.000 đ

Khoảng cách chân 0.8mm.
Sản phẩm bao gồm: PCIe + trụ đồng + ốc vít

Cổng Mini PCIe 52Pin 0.8mm Cao 4.0mm
Đăng ngày 12-11-2020 09:50:29 AM
Giá : 10.000 đ

Khoảng cách chân 0.8mm.
Sản phẩm bao gồm: PCIe + trụ đồng + ốc vít
 

Hàng Rào Cái Đôi 2.54MM 2x20Pin Cao 24MM
Đăng ngày 11-11-2020 11:49:25 AM
Giá : 33.000 đ

40 (2x20) 2.54MM Chân mạ vàng

Card Edge Connector Slot 2.54MM 20Pin Pitch
Đăng ngày 15-09-2020 01:19:54 PM
Giá : 11.000 đ

Edge Connector Slot 2.54MM

Card Edge Connector Slot 2.54MM 10Pin Pitch
Đăng ngày 15-09-2020 01:18:00 PM
Giá : 8.000 đ

Edge Connector Slot 2.54MM

Card Edge Connector Slot 2.54MM 8Pin Pitch
Đăng ngày 15-09-2020 01:16:50 PM
Giá : 7.000 đ

Edge Connector Slot 2.54MM

Hàng Rào Đôi Đực 2x40Pin
Đăng ngày 05-05-2020 06:49:25 AM
Giá : 4.000 đ

Hàng rào đôi đực mạ vàng 2.54MM, chiều dài chân cắm 2mm-3.5mm

Hàng Rào Đơn Đực 1x40Pin
Đăng ngày 05-05-2020 06:48:26 AM
Giá : 2.000 đ

Hàng rào đơn đực mạ vàng 2.54MM, chiều dài chân cắm 2mm-3.5mm

Header Chữ U 5.08MM
Đăng ngày 05-05-2020 06:42:28 AM
Giá : 300 đ

Hàng rào chữ U, số chân liên kết 1-3 khoảng cách 5.08MM

Giắc Cắm 4Pin 5.08 Chân Thẳng
Đăng ngày 28-04-2020 10:47:11 AM
Giá : 3.500 đ

Giắc cắm điện 4pin khoảng cách chân 5.08 màu trắng, chân thẳng.

Giắc Cắm 4Pin 5.08 Chân Cong
Đăng ngày 28-04-2020 10:45:25 AM
Giá : 4.500 đ

Giắc cắm điện 4pin khoảng cách chân 5.08 màu đen.

Cổng SATA 7Pin Đực Chân Nằm Ngang
Đăng ngày 28-04-2020 10:36:43 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng SATA 7Pin Đực Chân Nằm Ngang

Cổng SATA 15Pin Đực Chân Thẳng
Đăng ngày 28-04-2020 10:30:58 AM
Giá : 4.500 đ

Cổng SATA 15pin chân thẳng 

Header 12Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 11:12:16 AM
Giá : 520 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 11Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 11:12:08 AM
Giá : 520 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 10Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 11:09:46 AM
Giá : 500 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 9Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 11:09:13 AM
Giá : 480 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 8Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 11:08:16 AM
Giá : 460 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 7Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 10:30:56 AM
Giá : 420 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 6Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 10:29:53 AM
Giá : 360 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 5Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 10:28:16 AM
Giá : 340 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 4Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 10:27:21 AM
Giá : 280 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 3Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 10:26:12 AM
Giá : 190 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Header 2Pin XH2.54 Male Cổng Bus Chân Cong
Đăng ngày 04-10-2019 10:21:26 AM
Giá : 250 đ

Cổng bus XH2.54 Chân cong

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x20P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:40:14 AM
Giá : 10.500 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x40P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:39:42 AM
Giá : 12.500 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x15P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:38:24 AM
Giá : 6.200 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x14P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:31:09 AM
Giá : 6.200 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x12P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:30:02 AM
Giá : 4.200 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x10P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:29:19 AM
Giá : 3.000 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x9P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:29:00 AM
Giá : 2.900 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x8P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:28:02 AM
Giá : 2.600 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x7P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:27:30 AM
Giá : 2.500 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x6P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:25:30 AM
Giá : 2.300 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x5P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:24:16 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x4P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:23:58 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x3P SMD
Đăng ngày 28-08-2019 10:23:30 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Hàng Rào Jump Đôi Cái 2.54mm 2x2P SMD
Đăng ngày 27-07-2019 02:03:58 PM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào Đôi Cái 2.54mm 2x...P Chân Dán

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Xanh Dương 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 08:18:21 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Vàng 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 08:18:08 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x6P Màu Đỏ 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 08:17:24 AM
Giá : 1.900 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Đỏ 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 08:17:05 AM
Giá : 2.300 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Vàng 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 08:16:46 AM
Giá : 2.300 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Xanh Dương 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 08:16:08 AM
Giá : 2.300 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Xanh Dương 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 08:15:25 AM
Giá : 2.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Vàng 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 08:14:55 AM
Giá : 2.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Đỏ 11MM
Đăng ngày 16-07-2019 08:14:11 AM
Giá : 2.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Đỏ
Đăng ngày 09-07-2019 01:09:38 PM
Giá : 1.700 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Vàng
Đăng ngày 09-07-2019 01:08:53 PM
Giá : 1.700 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Trắng
Đăng ngày 09-07-2019 01:08:42 PM
Giá : 1.700 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Xanh Lá
Đăng ngày 09-07-2019 01:07:42 PM
Giá : 1.700 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x10P Màu Xanh Dương
Đăng ngày 09-07-2019 01:07:30 PM
Giá : 1.700 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Xanh Dương
Đăng ngày 09-07-2019 01:07:16 PM
Giá : 1.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Xanh lá
Đăng ngày 09-07-2019 01:07:09 PM
Giá : 1.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Trắng
Đăng ngày 09-07-2019 01:06:59 PM
Giá : 1.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Đỏ
Đăng ngày 09-07-2019 01:06:50 PM
Giá : 1.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Header Đơn Cái 2.54mm 1x8P Màu Vàng
Đăng ngày 09-07-2019 01:06:36 PM
Giá : 1.500 đ

Hàng rào đơn cái 2.54MM bao gồm nhiều màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng, Vàng, Xanh Lá, Xanh Dương.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây