Xin lưu ý: Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, chúng tôi chỉ bán hàng theo hình thức online. Nếu quy khách có nhu cầu tới trực tiếp lấy hàng, vui lòng đặt hàng online và hẹn trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và giao hàng bảo đảm các quy định phòng dịch. Xin chân thành cảm ơn!
 
Đế Cầu Chì Ông 5x20MM 10A250V
Đăng ngày 20-06-2020 12:43:20 AM
Giá : 3.000 đ

Đế cầu chì ống 5x20MM có vỏ được sử dụng cho cầu chì có kích thước 5X20MM

Cầu Chì Ống 25A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:27:48 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 20A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:27:42 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 15A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:27:32 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 10A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:27:25 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 8A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:27:18 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 7A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:27:12 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 6A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:27:01 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 5A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:26:55 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 4A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:26:49 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 3A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:26:42 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 2A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:26:36 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 1A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:26:24 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 0.5A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:26:17 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 30A 6x30mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:26:05 AM
Giá : 700 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 30A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:24:50 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 25A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:24:43 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 15A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:24:29 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 10A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:24:22 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 8A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:24:15 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 7A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:24:06 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 6A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:23:54 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 5A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:23:48 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 4A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:23:33 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 3.5A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:23:24 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 3A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:23:15 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 2A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:23:09 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 2.5A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:23:02 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 1.5A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:22:48 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 1A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:22:39 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 0.5A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:22:26 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 0.3A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:21:49 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 0.25A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:21:39 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 0.2A 5x20mm
Đăng ngày 21-05-2019 12:21:26 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Cầu Chì Ống 20A 5x20mm
Đăng ngày 05-05-2018 05:25:44 AM
Giá : 400 đ

Cầu chì ống thủy tinh 250V 1A/2A/3A/4A/5A/10A/0.1A-25A

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây