ATM90E32AS-AU-R

ATM90E32AS-AU-R

99.000 đ

AT24C512 DIP-8

AT24C512 DIP-8

33.000 đ

AT93C57 SOP-8

AT93C57 SOP-8

3.000 đ

AT24C01 DIP-8

AT24C01 DIP-8

2.700 đ

ATMEGA328P-MU

ATMEGA328P-MU

35.000 đ

AT93C86 DIP-8

AT93C86 DIP-8

7.000 đ

AT93C66 DIP-8

AT93C66 DIP-8

5.000 đ

AT93C56 DIP-8

AT93C56 DIP-8

3.500 đ

AT93C46 DIP-8

AT93C46 DIP-8

3.000 đ

AT24C1024 DIP-8

AT24C1024 DIP-8

35.000 đ

AT24C256 DIP-8

AT24C256 DIP-8

10.000 đ

AT24C128 DIP-8

AT24C128 DIP-8

8.000 đ

AT24C64 DIP-8

AT24C64 DIP-8

4.500 đ

AT24C16 DIP-8

AT24C16 DIP-8

3.500 đ

AT24C08 DIP-8

AT24C08 DIP-8

3.500 đ

AT24C04 DIP-8

AT24C04 DIP-8

3.000 đ

AT24C02 DIP-8

AT24C02 DIP-8

2.700 đ

AT93C86 SOP-8

AT93C86 SOP-8

7.000 đ

AT93C66 SOP-8

AT93C66 SOP-8

5.000 đ

AT93C56 SOP-8

AT93C56 SOP-8

3.000 đ

AT93C46 SOP-8

AT93C46 SOP-8

3.000 đ

AT24C01 SOP-8

AT24C01 SOP-8

2.700 đ

AT24C512 SOP-8

AT24C512 SOP-8

13.000 đ

AT24C1024 SOP-8

AT24C1024 SOP-8

35.000 đ

AT24C256 SOP-8

AT24C256 SOP-8

10.000 đ

AT24C128 SOP-8

AT24C128 SOP-8

8.000 đ

AT24C64 SOP-8

AT24C64 SOP-8

4.500 đ

AT24C16 SOP-8

AT24C16 SOP-8

3.500 đ

AT24C08 SOP-8

AT24C08 SOP-8

3.500 đ

AT24C04 SOP-8

AT24C04 SOP-8

3.000 đ

ATMEGA32U4-AU

ATMEGA32U4-AU

85.000 đ

AT24C32 DIP-8

AT24C32 DIP-8

5.000 đ

AT24C32 SOP-8

AT24C32 SOP-8

4.500 đ

AT89C2051-24SU

AT89C2051-24SU

13.000 đ

AT89C2051-24PU

AT89C2051-24PU

15.000 đ

AT89S52-24AU

AT89S52-24AU

22.000 đ

ATTINY13A-SSU

ATTINY13A-SSU

9.000 đ

ATMEGA8A-PU

ATMEGA8A-PU

26.000 đ

ATTINY13A-PU

ATTINY13A-PU

15.000 đ

AT24C02 SOP-8

AT24C02 SOP-8

2.700 đ

ATMEGA32A-PU

ATMEGA32A-PU

65.000 đ

ATMEGA16A-PU

ATMEGA16A-PU

55.000 đ

ATMEGA328-PU DIP8

ATMEGA328-PU DIP8

38.000 đ

AT89S52-24PC

AT89S52-24PC

17.000 đ

AT89S51-24PU

AT89S51-24PU

25.000 đ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây