HTPro.vn chuyển về 137 Đường Đông Mỹ, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. VPGD ngoài giờ: CT4B-X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
 
93LC56BT-E/MNY
Đăng ngày 30-03-2022 07:09:30 AM
Giá : 15.000 đ

IC EEPROM 2KBIT SPI 2MHZ 8TDFN

24LC256-I/SN
Đăng ngày 06-08-2020 03:38:44 AM
Giá : 9.000 đ

IC EEPROM 256K I2C 400KHZ 8SOIC

24LC512-I/P
Đăng ngày 06-08-2020 03:37:00 AM
Giá : 27.000 đ

IC EEPROM 512K I2C 400KHZ 8DIP

24LC512T-I/SN
Đăng ngày 06-08-2020 03:35:57 AM
Giá : 25.000 đ

IC EEPROM 512K I2C 400KHZ 8SOIC

24LC01BT-I/SN
Đăng ngày 06-08-2020 03:34:00 AM
Giá : 5.000 đ

IC EEPROM 1K I2C 400KHZ 8SOIC

24LC01B-I/P
Đăng ngày 06-08-2020 03:33:16 AM
Giá : 5.000 đ

IC EEPROM 1KBIT 400KHZ 8DIP

24LC02BT-I/SN
Đăng ngày 06-08-2020 03:31:30 AM
Giá : 5.000 đ

IC EEPROM 2K I2C 400KHZ 8SOIC

24LC02B-I/P
Đăng ngày 06-08-2020 03:30:44 AM
Giá : 5.000 đ

IC EEPROM 2KBIT 400KHZ 8DIP

24LC08BP
Đăng ngày 06-08-2020 03:25:08 AM
Giá : 6.500 đ

IC EEPROM 8KBIT 400KHZ 8DIP

24LC64-I/SN
Đăng ngày 06-08-2020 03:23:48 AM
Giá : 8.500 đ

IC EEPROM 64KBIT 400KHZ 8SOIC

24LC64-I/P
Đăng ngày 06-08-2020 03:22:55 AM
Giá : 8.500 đ

IC EEPROM 64KBIT 400KHZ 8DIP

24LC256T-I/SN
Đăng ngày 06-08-2020 03:20:38 AM
Giá : 6.500 đ

IC EEPROM 256KBIT 400KHZ 8SOIC

24LC08B-I/SN
Đăng ngày 06-08-2020 03:18:58 AM
Giá : 8.500 đ

IC EEPROM 8KBIT 400KHZ 8SOIC

24LC024-I/SN
Đăng ngày 06-08-2020 02:38:35 AM
Giá : 6.500 đ

IC EEPROM 2KBIT 400KHZ 8SOIC

AT24C512 DIP-8
Đăng ngày 15-07-2020 03:54:50 AM
Giá : 33.000 đ

IC EEPROM 512KBIT 1MHZ 

AT93C57 SOP-8
Đăng ngày 15-07-2020 03:40:55 AM
Giá : 3.000 đ

IC EEPROM 2KBIT 2MHZ 8SOIC

AT24C01 DIP-8
Đăng ngày 15-07-2020 03:27:19 AM
Giá : 2.700 đ

IC EEPROM 1K I2C 400KHZ 8DIP

24LC02BT-I/OT M2 SOT-23
Đăng ngày 21-11-2019 10:29:15 PM
Giá : 3.000 đ

2K I2C™ Serial EEPROM

AT93C86 DIP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:33:12 PM
Giá : 7.000 đ

IC EEPROM 16KBIT 2MHZ 8DIP

AT93C66 DIP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:32:41 PM
Giá : 5.000 đ

IC EEPROM 4KBIT 2MHZ 8DIP

AT93C56 DIP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:32:15 PM
Giá : 3.500 đ

IC EEPROM 2KBIT 2MHZ 8DIP

AT93C46 DIP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:31:50 PM
Giá : 3.000 đ

IC EEPROM 1KBIT 2MHZ 8DIP

AT24C1024 DIP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:30:05 PM
Giá : 35.000 đ

IC EEPROM 1M I2C 1MHZ 8DIP

AT24C256 DIP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:29:40 PM
Giá : 10.000 đ

IC EEPROM 256KBIT 1MHZ 8DIP

AT24C128 DIP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:29:18 PM
Giá : 8.000 đ

IC EEPROM 128KBIT 1MHZ 8DIP

AT24C64 DIP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:28:41 PM
Giá : 4.500 đ

IC EEPROM 64KBIT 400KHZ 8-DIP

AT24C16 DIP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:28:21 PM
Giá : 3.500 đ

IC EEPROM 16KBIT 1MHZ 8DIP

AT24C08 DIP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:28:00 PM
Giá : 3.500 đ

EEPROM 8K (1024x8) 2-WIRE 1.7V

AT24C04 DIP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:27:19 PM
Giá : 3.000 đ

IC EEPROM 4KBIT 400KHZ 8DIP

AT24C02 DIP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:26:55 PM
Giá : 4.300 đ

IC EEPROM 2KBIT 400KHZ 8DIP

AT93C86 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:19:51 PM
Giá : 7.000 đ

IC EEPROM 16KBIT 2MHZ 8SOIC

AT93C66 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:17:43 PM
Giá : 5.000 đ

IC EEPROM 4K SPI 2MHZ 8SOIC

AT93C56 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:16:27 PM
Giá : 3.000 đ

IC EEPROM 2KBIT 2MHZ 8SOIC

AT93C46 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:14:30 PM
Giá : 3.000 đ

IC EEPROM 1KBIT 2MHZ 8DIP

AT24C01 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:11:18 PM
Giá : 2.700 đ

IC EEPROM 1K I2C 400KHZ

AT24C512 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:10:21 PM
Giá : 13.000 đ

IC EEPROM 512KBIT 1MHZ 8SOIC

AT24C1024 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:08:39 PM
Giá : 35.000 đ

IC EEPROM 1M I2C 1MHZ

AT24C256 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:05:54 PM
Giá : 10.000 đ

IC EEPROM 256KBIT 1MHZ

AT24C128 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:04:58 PM
Giá : 8.000 đ

IC EEPROM 128KBIT 1MHZ

AT24C64 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:03:39 PM
Giá : 4.500 đ

IC EEPROM 64KBIT 400KHZ

AT24C16 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:02:44 PM
Giá : 3.500 đ

IC EEPROM 16KBIT 1MHZ

AT24C08 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 11:01:35 PM
Giá : 3.500 đ

  • EEPROM 8K (1024x8) 2-WIRE 1.7V

     

AT24C04 SOP-8
Đăng ngày 29-10-2018 10:56:21 PM
Giá : 3.000 đ

IC EEPROM 4KBIT 400KHZ

AT24C32 DIP-8
Đăng ngày 06-01-2018 05:17:44 AM
Giá : 5.000 đ

  • IC EEPROM 32KBIT 400KHZ 8-DIP

     

AT24C32 SOP-8
Đăng ngày 06-01-2018 05:16:54 AM
Giá : 4.500 đ

  • IC EEPROM 32KBIT 400KHZ

24LC32A
Đăng ngày 14-01-2017 12:44:05 PM
Giá : 6.000 đ

32K I2C™ Serial EEPROM - Kiểu chân SOIC-08

24LC16B
Đăng ngày 14-01-2017 12:41:21 PM
Giá : 6.000 đ

16K I2C™ Serial EEPROM

AT24C02 SOP-8
Đăng ngày 14-01-2017 12:36:55 PM
Giá : 4.300 đ

 2K (256 x 8) Two-wire Serial EEPROM

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây