Bán hàng:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro       Tư vấn- hỗ trợ kỹ thuật:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro        
Dịch vụ Thiết kế - Đặt mạch in PCB:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro   email  pcb@htpro.vn
 
Tụ 1206 SMD 47uF 35V Mới
Đăng ngày 21-03-2019 10:21:43 AM
Giá : 1.700 VND

Tụ 1206 SMD

Tụ Kẹo Nâu CBB22 47nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:48:52 PM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 4.7nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:48:39 PM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 1nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:48:06 PM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 33nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:47:48 PM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB2 220nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:47:28 PM
Giá : 1.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 330nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:46:56 PM
Giá : 1.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 680nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:46:27 PM
Giá : 2.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 1uF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:45:57 PM
Giá : 4.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 1.5uF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:45:24 PM
Giá : 4.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 100nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:45:00 PM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 10nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:44:38 PM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 2.2uF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:40:59 PM
Giá : 4.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 22nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:40:31 PM
Giá : 1.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 220nF 100V
Đăng ngày 24-01-2019 01:40:07 PM
Giá : 1.200 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 2.2nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:39:36 PM
Giá : 1.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 22nF 100V
Đăng ngày 24-01-2019 01:38:32 PM
Giá : 600 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 220nF 630V
Đăng ngày 24-01-2019 01:37:51 PM
Giá : 1.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 220nF 400V
Đăng ngày 24-01-2019 01:37:26 PM
Giá : 1.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 2.2uF 400V
Đăng ngày 24-01-2019 01:37:01 PM
Giá : 4.500 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 22nF 400V
Đăng ngày 24-01-2019 01:35:37 PM
Giá : 1.200 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 220pF 100V
Đăng ngày 24-01-2019 01:34:38 PM
Giá : 1.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 2.2nF 100V
Đăng ngày 24-01-2019 01:34:09 PM
Giá : 700 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ Kẹo Nâu CBB22 1uF 400V 105J
Đăng ngày 24-01-2019 01:31:16 PM
Giá : 2.000 VND

Tụ kẹo nâu CBB22

Tụ 0603 10uF 10% 16V 106K
Đăng ngày 21-01-2019 01:29:38 PM
Giá : 4.000 VND

Tụ dán 0603

Tụ Hóa 22uf/450V
Đăng ngày 09-12-2018 02:08:34 PM
Giá : 3.000 VND

Tụ hóa 450V 22uF 16x25MM

Tụ Hóa 10uf/450V
Đăng ngày 09-12-2018 02:07:21 PM
Giá : 2.500 VND

Tụ hóa 450V 10uF 13x21MM

Tụ Hóa 4.7uf/450V
Đăng ngày 09-12-2018 02:05:30 PM
Giá : 1.500 VND

Tụ Hóa 4.7uf/450V 10x13MM

Tụ Hóa 100uf/450V
Đăng ngày 09-12-2018 02:04:04 PM
Giá : 12.000 VND

Tụ Hóa 100uf/450V 18x35MM

Tụ hóa 47uf/450V
Đăng ngày 09-12-2018 02:01:52 PM
Giá : 7.000 VND

Tụ hóa 47uf/450V 16x25MM

Tụ 0402 SMD 475
Đăng ngày 11-11-2018 04:13:01 PM
Giá : 4.000 VND

Tụ 0402 SMD

Tụ 0402 SMD 104
Đăng ngày 11-11-2018 04:12:50 PM
Giá : 4.000 VND

Tụ 0402 SMD

Tụ 0402 SMD 12P
Đăng ngày 11-11-2018 04:11:37 PM
Giá : 4.000 VND

Tụ 0402 SMD

Tụ 0603 SMD 475
Đăng ngày 11-11-2018 04:08:47 PM
Giá : 4.000 VND

Tụ dán 0603

Tụ Kẹo Vàng 1.5uF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:37:46 AM
Giá : 3.500 VND

Tụ Kẹo Vàng 1.5uF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.47uF 470nF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:36:02 AM
Giá : 3.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.47uF 470nF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.33uF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:35:37 AM
Giá : 3.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.33uF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.22uF 220nF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:34:49 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.22uF 220nF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.15uF 150nF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:34:25 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.15uF 150nF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.1uF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:33:57 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.1uF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.047uF 47NF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:33:32 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.047uF 47NF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.033uF 33NF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:33:06 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.033uF (33NF) 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.022uF 22NF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:31:40 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.022uF 22NF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.015F 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:29:19 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.015F 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.01uF 10NF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:28:37 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.01uF 10NF 100V

Tụ Kẹo Vàng 0.0012uF 1.2NF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:27:08 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.0012uF 1.2NF 100V 

Tụ Kẹo Vàng 0.001uF 1NF 100V
Đăng ngày 12-10-2018 11:26:29 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 0.001uF 1NF 100V 

Tụ Kẹo Vàng 470nF 275V 15MM
Đăng ngày 12-10-2018 11:23:16 AM
Giá : 2.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 470nF 275V 15MM

Tụ Kẹo Vàng 330nF 275V 15MM
Đăng ngày 12-10-2018 11:22:54 AM
Giá : 1.500 VND

Tụ Kẹo Vàng 330nF 275V 15MM

Tụ Kẹo Vàng 204K 0.22uF 275V 15MM
Đăng ngày 12-10-2018 11:22:24 AM
Giá : 1.500 VND

Tụ Kẹo Vàng 204K 0.22uF 275V 15MM

Tụ Kẹo Vàng 2.2uF 275V 27MM
Đăng ngày 12-10-2018 11:21:36 AM
Giá : 6.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 125K 1.2uF 275V 22.5MM

Tụ Kẹo Vàng 1uF 275V 22.5MM
Đăng ngày 12-10-2018 11:21:06 AM
Giá : 2.500 VND

Tụ Kẹo Vàng 125K 1.2uF 275V 22.5MM

Tụ Kẹo Vàng 125K 1.2uF 275V 22.5MM
Đăng ngày 12-10-2018 11:20:47 AM
Giá : 4.000 VND

Tụ Kẹo Vàng 125K 1.2uF 275V 22.5MM

Tụ Kẹo Vàng 104K 0.1uF 100nF 275V 15MM
Đăng ngày 12-10-2018 11:18:58 AM
Giá : 1.200 VND

Tụ Kẹo Vàng 104K 0.1uF 100nF 275V 15MM

Tụ gốm điện áp cao 10nF 3000V
Đăng ngày 12-10-2018 11:09:14 AM
Giá : 1.000 VND

Tụ gốm điện áp cao 

Tụ gốm điện áp cao 10nF 1000V
Đăng ngày 12-10-2018 11:08:12 AM
Giá : 800 VND

Tụ gốm điện áp cao 

Tụ gốm điện áp cao 0.1nF 3000V
Đăng ngày 12-10-2018 11:07:48 AM
Giá : 800 VND

Tụ gốm điện áp cao 

Tụ gốm điện áp cao 3.5nF 250V
Đăng ngày 12-10-2018 11:07:29 AM
Giá : 800 VND

Tụ gốm điện áp cao 

Tụ gốm điện áp cao 220PF 250V
Đăng ngày 12-10-2018 11:07:00 AM
Giá : 800 VND

Tụ gốm điện áp cao 220PF 250V

Tụ Trimmer JML06-30P
Đăng ngày 30-05-2018 11:10:44 AM
Giá : 1.000 VND

Biến tụ 30pF, 6x5MM

Hỗ trợ trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây