SN74LVC1G240DBVR

SN74LVC1G240DBVR

5.000 đ

HD74HC125P

HD74HC125P

5.000 đ

SN74HC125N

SN74HC125N

7.000 đ

HD74HC244P

HD74HC244P

7.000 đ

HD74HC14P

HD74HC14P

7.000 đ

74HC4050D SOP-16

74HC4050D SOP-16

5.500 đ

74HC86M SOP-14

74HC86M SOP-14

2.700 đ

74HC14D SOP-14

74HC14D SOP-14

2.000 đ

74HC125D SOP-14

74HC125D SOP-14

3.500 đ

SN74LS164N DIP-14

SN74LS164N DIP-14

13.000 đ

SN74LS74ADR SOP-14

SN74LS74ADR SOP-14

13.000 đ

SN74LS244D SOP-20

SN74LS244D SOP-20

10.000 đ

SN74LS09N DIP-14

SN74LS09N DIP-14

9.000 đ

SN74LS03N DIP-14

SN74LS03N DIP-14

7.000 đ

SN74LS393N DIP-14

SN74LS393N DIP-14

13.000 đ

HD74LS245P DIP-20

HD74LS245P DIP-20

19.000 đ

SN74LS10N DIP-14

SN74LS10N DIP-14

6.000 đ

SN74LS33N DIP-14

SN74LS33N DIP-14

11.000 đ

HD74LS138P DIP-16

HD74LS138P DIP-16

10.000 đ

SN74LS85N DIP-16

SN74LS85N DIP-16

8.000 đ

SN74LS83N DIP-16

SN74LS83N DIP-16

14.000 đ

SN74LS76N DIP-16

SN74LS76N DIP-16

14.000 đ

SN74LS05N DIP-14

SN74LS05N DIP-14

8.000 đ

SN74LS145DR SOP16

SN74LS145DR SOP16

11.000 đ

SN74LS47N DIP-16

SN74LS47N DIP-16

11.000 đ

HD74LS145P DIP-16

HD74LS145P DIP-16

22.000 đ

SN74LS145N DIP-16

SN74LS145N DIP-16

11.000 đ

SN74LS04DR SOP-14

SN74LS04DR SOP-14

11.000 đ

SN74LS04N DIP14

SN74LS04N DIP14

6.500 đ

SN74LS240N DIP-20

SN74LS240N DIP-20

13.500 đ

SN74LS164DR SOP-14

SN74LS164DR SOP-14

13.000 đ

SN74LS192N DIP16

SN74LS192N DIP16

13.000 đ

SN74LS20N DIP14

SN74LS20N DIP14

6.000 đ

SN74LS32N DIP14

SN74LS32N DIP14

5.500 đ

SN74HC04N DIP14

SN74HC04N DIP14

3.000 đ

74HC4051 TSSOP16

74HC4051 TSSOP16

13.500 đ

74HC4051D SOP16

74HC4051D SOP16

3.500 đ

74HC165D

74HC165D

5.000 đ

74LS08 DIP14

74LS08 DIP14

8.000 đ

74LS148 DIP16

74LS148 DIP16

9.000 đ

74LS161 DIP16

74LS161 DIP16

11.000 đ

74LS90 DIP14

74LS90 DIP14

12.000 đ

74LS06 DIP14

74LS06 DIP14

7.000 đ

SN74LS07DR SOP14

SN74LS07DR SOP14

5.000 đ

74HC245PW

74HC245PW

5.000 đ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây