LM258P

LM258P

15.000 đ

LM258

LM258

3.500 đ

TL084CN DIP-14

TL084CN DIP-14

7.000 đ

MC1458DR

MC1458DR

10.000 đ

MCP6002-I/SN

MCP6002-I/SN

3.500 đ

OP297 SOP-8

OP297 SOP-8

19.000 đ

OPA2277 DIP-8

OPA2277 DIP-8

39.000 đ

OPA2340 DIP-8

OPA2340 DIP-8

43.000 đ

INA129 DIP-8

INA129 DIP-8

85.000 đ

TL064 SOP-14

TL064 SOP-14

7.000 đ

INA828 SOP-8

INA828 SOP-8

45.000 đ

INA149 SOP-8

INA149 SOP-8

63.000 đ

OPA177 DIP-8

OPA177 DIP-8

15.000 đ

OPA177GS SOP-8

OPA177GS SOP-8

11.000 đ

INA114AU SOP-16

INA114AU SOP-16

125.000 đ

INA114BP DIP-8

INA114BP DIP-8

115.000 đ

LM393 SOP-8

LM393 SOP-8

3.000 đ

OP07CDR SOP-8

OP07CDR SOP-8

17.500 đ

LM741 DIP-8

LM741 DIP-8

4.500 đ

LM311DR SOP-8

LM311DR SOP-8

4.500 đ

LM258DR2G

LM258DR2G

7.000 đ

PGA204AU

PGA204AU

165.000 đ

AD8066AR SOP-8

AD8066AR SOP-8

63.000 đ

HCPL-7800A A7800

HCPL-7800A A7800

37.000 đ

AQY280S SOP-4

AQY280S SOP-4

23.000 đ

TL081 SOP-8

TL081 SOP-8

5.500 đ

TL081 DIP-8

TL081 DIP-8

5.000 đ

LMV358 SOP-8

LMV358 SOP-8

5.000 đ

AD620AN DIP-8

AD620AN DIP-8

48.000 đ

LM358DR SOP-8

LM358DR SOP-8

3.000 đ

LF356N DIP-8

LF356N DIP-8

13.000 đ

NE5532P DIP-8

NE5532P DIP-8

3.000 đ

TL072ACP

TL072ACP

4.500 đ

INA128P DIP-8

INA128P DIP-8

75.000 đ

MCP6002-I/P

MCP6002-I/P

8.000 đ

LM339DR SOP-14

LM339DR SOP-14

4.000 đ

LM324M SOIC-14

LM324M SOIC-14

4.000 đ

INA128 SOP-8

INA128 SOP-8

63.000 đ

LM358P DIP-8

LM358P DIP-8

4.000 đ

LM324N DIP-14

LM324N DIP-14

3.800 đ

INA129 SOP-8

INA129 SOP-8

85.000 đ

TL084ACN DIP-14

TL084ACN DIP-14

5.000 đ

TL082 DIP-8

TL082 DIP-8

5.500 đ

LM393P DIP-8

LM393P DIP-8

3.000 đ

NE5532 SOP-8

NE5532 SOP-8

3.000 đ

TL082 SOIC-08

TL082 SOIC-08

5.500 đ

MC1458

MC1458

5.000 đ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây