Dây nối dài USB type A gắn vỏ 1M
Đăng ngày 01-08-2022 02:44:09 AM
Giá : 30.000 đ

Dây nối dài USB type A có tai bắt bulông, rất phù hợp cho các ứng dụng cần đưa cổng USB ra ngoài vỏ như máy in 3D, máy CNC, Arduino hoặc các thiêt bị có giao tiếp USB khác

Dây nối dài USB type A gắn vỏ 50 CM
Đăng ngày 01-08-2022 02:43:13 AM
Giá : 26.000 đ

Dây nối dài USB type A có tai bắt bulông, rất phù hợp cho các ứng dụng cần đưa cổng USB ra ngoài vỏ như máy in 3D, máy CNC, Arduino hoặc các thiêt bị có giao tiếp USB khác

Dây nối dài USB type A gắn vỏ 25 CM
Đăng ngày 01-08-2022 02:42:26 AM
Giá : 23.000 đ

Dây nối dài USB type A có tai bắt bulông, rất phù hợp cho các ứng dụng cần đưa cổng USB ra ngoài vỏ như máy in 3D, máy CNC, Arduino hoặc các thiêt bị có giao tiếp USB khác

Dây Cab XH2.54MM 11Pin Dài 20CM
Đăng ngày 11-12-2020 03:30:10 AM
Giá : 5.500 đ

Dây bus XH2.54MM dài 200MM, 1 đầu cái với số pin 2P/3P/4P/5P/6P/7P/8P

Dây Bus 2Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 10CM
Đăng ngày 09-11-2020 03:21:15 AM
Giá : 1.200 đ

Dây Bus 2Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 10CM

PL2303 Cáp Chuyển Giao Tiếp USB to TTL RS232
Đăng ngày 11-08-2020 11:03:37 PM
Giá : 19.000 đ

Dây cab chuyển giao tiếp TTL sang chuẩn USB sử dụng chip PL2303 hỗ trợ Linux, Mac, WinCE và Windows XP, 2003, Vista, Win7, Win10

Dây Bus 3Pin Dài 70cm
Đăng ngày 25-04-2020 07:04:26 AM
Giá : 5.000 đ

Dây bus dài 70cm.

Dây Bus 2Pin Dài 70cm
Đăng ngày 25-04-2020 07:04:04 AM
Giá : 4.000 đ

Dây bus dài 70cm.

Dây Bus 4Pin Dùng Cho Động Cơ Bước Dài 70cm
Đăng ngày 25-04-2020 07:03:52 AM
Giá : 7.000 đ

Dây bus dài 70cm.

Dây Bus XH2.54MM 12Pin Cái Cái Dài 30cm
Đăng ngày 18-01-2020 04:26:41 AM
Giá : 12.500 đ

Dây bus xh2.54mm dài 30cm 2 đầu cái. 

Dây Bus XH2.54MM 11Pin Cái Cái Dài 30cm
Đăng ngày 18-01-2020 04:24:55 AM
Giá : 12.000 đ

Dây bus xh2.54mm dài 30cm 2 đầu cái. 

Dây Bus XH2.54MM 10Pin Cái Cái Dài 30cm
Đăng ngày 18-01-2020 04:24:03 AM
Giá : 11.000 đ

Dây bus xh2.54mm dài 30cm 2 đầu cái. 

Dây Bus XH2.54MM 9Pin Cái Cái Dài 30cm
Đăng ngày 18-01-2020 04:23:07 AM
Giá : 10.000 đ

Dây bus xh2.54mm dài 30cm 2 đầu cái. 

Dây Bus XH2.54MM 7Pin Cái Cái Dài 30cm
Đăng ngày 18-01-2020 04:21:35 AM
Giá : 7.500 đ

Dây bus xh2.54mm dài 30cm 2 đầu cái. 

Dây Bus XH2.54MM 6Pin Cái Cái Dài 30cm
Đăng ngày 18-01-2020 04:20:59 AM
Giá : 6.500 đ

Dây bus xh2.54mm dài 30cm 2 đầu cái. 

Dây Bus XH2.54MM 5Pin Cái Cái Dài 30cm
Đăng ngày 18-01-2020 04:17:43 AM
Giá : 5.500 đ

Dây bus xh2.54mm dài 30cm 2 đầu cái. 

Dây Bus XH2.54MM 4Pin Cái Cái Dài 30cm
Đăng ngày 18-01-2020 04:16:40 AM
Giá : 4.500 đ

Dây bus xh2.54mm dài 30cm 2 đầu cái. 

Dây Bus XH2.54MM 3Pin Cái Cái Dài 30cm
Đăng ngày 18-01-2020 04:16:01 AM
Giá : 3.500 đ

Dây bus xh2.54mm dài 30cm 2 đầu cái. 

Dây Bus XH2.54MM 2Pin Cái Cái Dài 30cm
Đăng ngày 18-01-2020 04:15:02 AM
Giá : 2.500 đ

Dây bus xh2.54mm dài 30cm 2 đầu cái. 

Dây Bus XH2.54MM 8Pin Cái Cái Dài 30cm
Đăng ngày 18-01-2020 04:13:55 AM
Giá : 7.800 đ

Dây bus xh2.54mm dài 30cm 2 đầu cái. 

Dây Cắm Testboard Cái Cái Dài 20Cm ( 1 Sợi)
Đăng ngày 18-01-2020 12:39:58 AM
Giá : 1.000 đ

Dây cắm testboard chất lượng ổn định, chiều dài 20cm.

Dây Cắm Testboard Đực Cái Dài 20Cm ( 1 Sợi)
Đăng ngày 18-01-2020 12:39:47 AM
Giá : 1.200 đ

Dây cắm testboard chất lượng ổn định, chiều dài 20cm.

Dây Cắm Testboard Đực Đực Dài 20Cm ( 1 Sợi)
Đăng ngày 18-01-2020 12:39:27 AM
Giá : 1.200 đ

Dây cắm testboard chất lượng ổn định, chiều dài 20cm.

Cáp Chuyển Đổi USB To RS232
Đăng ngày 18-01-2020 12:32:43 AM
Giá : 23.000 đ

Cáp Chuyển Đổi USB To RS232

Dây Cab XH2.54MM 3Pin Dài 30CM
Đăng ngày 16-01-2020 03:06:40 AM
Giá : 2.500 đ

Dây bus XH2.54MM dài 300MM, 1 đầu cái với số pin 2P/3P/4P/5P/6P/7P/8P

Dây Cab XH2.54MM 2Pin Dài 30CM
Đăng ngày 16-01-2020 03:05:23 AM
Giá : 2.000 đ

Dây bus XH2.54MM dài 300MM, 1 đầu cái với số pin 2P/3P/4P/5P/6P/7P/8P

Dây Bus 3Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 10CM
Đăng ngày 30-11-2019 02:48:43 AM
Giá : 1.900 đ

Dây Bus 3Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 10CM

Dây Bus 6Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 10CM
Đăng ngày 25-10-2019 07:16:49 AM
Giá : 3.300 đ

Dây Bus 6Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 10CM

Dây Bus 12Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:55:40 PM
Giá : 6.900 đ

Dây Bus 12Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 10Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:54:24 PM
Giá : 6.100 đ

Dây Bus 10Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 8Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:52:07 PM
Giá : 5.300 đ

Dây Bus 8Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 5Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:50:11 PM
Giá : 3.900 đ

Dây Bus 5Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 4Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:48:21 PM
Giá : 3.400 đ

Dây Bus 4Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 3Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:46:19 PM
Giá : 2.900 đ

Dây Bus 3Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 2Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM
Đăng ngày 17-06-2019 11:44:24 PM
Giá : 1.900 đ

Dây Bus 2Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 30CM

Cab USB type A Đực Cái Dài 30CM
Đăng ngày 13-06-2019 09:07:10 AM
Giá : 10.000 đ

Cab USB 2.0 type A Đực Cái Dài 30CM

Cab USB type A Đực Đực Dài 1.5M
Đăng ngày 12-06-2019 06:40:57 AM
Giá : 18.000 đ

Dây USB type A Đực Đực Dài 1.5M

Cáp HDMI-DB15 Male VGA
Đăng ngày 12-05-2019 11:12:52 PM
Giá : 49.000 đ

Cáp HDMI nối cổng DB15 Male VGA dài 20cm.

Cáp FFC 30Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:43:43 AM
Giá : 9.300 đ

Cáp FFC 30Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 24Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:41:24 AM
Giá : 8.000 đ

Cáp FFC 24Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 20Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:39:12 AM
Giá : 7.500 đ

Cáp FFC 20Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 10Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:37:58 AM
Giá : 5.900 đ

Cáp FFC 10Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 8Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:34:52 AM
Giá : 3.500 đ

Cáp FFC 8Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 4Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:33:10 AM
Giá : 3.000 đ

Cáp FFC 4Pin 1.0MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 24Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:26:26 AM
Giá : 8.000 đ

Cáp FFC 24Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 20Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:24:18 AM
Giá : 7.500 đ

Cáp FFC 20Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 5Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:21:29 AM
Giá : 3.000 đ

Cáp FFC 5Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM

Cáp FFC 4Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM
Đăng ngày 12-05-2019 06:20:34 AM
Giá : 3.000 đ

Cáp FFC 4Pin 0.5MM Cùng Hướng 150MM

Dây Bus 9Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM
Đăng ngày 28-04-2019 01:25:46 AM
Giá : 4.300 đ

Dây Bus 9Pin 2.54MM Cái-Cái Dài 20CM

Dây nối dài USB type B gắn vỏ 1.5M
Đăng ngày 03-04-2019 11:52:26 PM
Giá : 35.000 đ

Dây nối dài USB type B có tai bắt bulông, rất phù hợp cho các ứng dụng cần đưa cổng USB ra ngoài vỏ như máy in 3D, máy CNC, Arduino hoặc các thiêt bị có giao tiếp USB khác

Dây nối dài USB type B gắn vỏ 1M
Đăng ngày 03-04-2019 11:50:58 PM
Giá : 30.000 đ

Dây nối dài USB type B có tai bắt bulông, rất phù hợp cho các ứng dụng cần đưa cổng USB ra ngoài vỏ như máy in 3D, máy CNC, Arduino hoặc các thiêt bị có giao tiếp USB khác

Dây nối dài USB type B gắn vỏ 50CM
Đăng ngày 03-04-2019 11:49:31 PM
Giá : 26.000 đ

Dây nối dài USB type B có tai bắt bulông, rất phù hợp cho các ứng dụng cần đưa cổng USB ra ngoài vỏ như máy in 3D, máy CNC, Arduino hoặc các thiêt bị có giao tiếp USB khác

Cab micro USB- Dây Trắng
Đăng ngày 09-12-2018 11:11:15 PM
Giá : 8.000 đ

Cáp micro USB 1m, dùng làm cab dữ liệu và cấp nguồn cho thiết bị.

Dây Nối SM2.54MM 6Pin Cái Dài 20CM
Đăng ngày 09-12-2018 03:43:48 AM
Giá : 4.500 đ

Dây Nối SM2.54MM Cái Dài 20CM

Dây Nối SM2.54MM 4Pin Cái Dài 20CM
Đăng ngày 09-12-2018 03:38:37 AM
Giá : 3.000 đ

Dây Nối SM2.54MM Cái Dài 20CM

Dây Nối SM2.54MM 5Pin Cái Dài 20CM
Đăng ngày 09-12-2018 03:33:19 AM
Giá : 4.000 đ

Dây Nối SM2.54MM Cái Dài 20CM

Dây Nối SM2.54MM 3Pin Cái Dài 20CM
Đăng ngày 09-12-2018 03:14:52 AM
Giá : 2.500 đ

Dây Nối SM2.54MM Cái Dài 20CM

Dây Nối SM2.54MM 2Pin Cái Dài 20CM
Đăng ngày 09-12-2018 03:06:20 AM
Giá : 2.000 đ

Dây Nối SM2.54MM Cái Dài 20CM

Dây Nguồn DC 5.5x2.1MM Cái
Đăng ngày 08-12-2018 11:41:39 PM
Giá : 4.000 đ

Dây Nguồn DC 5.5x2.1MM Cái

Dây Nguồn DC 5.5x2.1MM Đực
Đăng ngày 08-12-2018 11:40:58 PM
Giá : 4.000 đ

Dây Nguồn DC 5.5x2.1MM Đực

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây