Bán hàng:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro       Tư vấn- hỗ trợ kỹ thuật:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro        
Dịch vụ Thiết kế - Đặt mạch in PCB:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro   email  pcb.htpro@gmail.com
 
Domino 2P KF2EDG-5.08MM Chân Cong
Đăng ngày 28-08-2019 03:07:58 PM
Giá : 2.500 VND

Domino 2P KF2EDG-5.08MM Chân cong 90 độ.

Domino 2P KF2EDG-5.08MM Chân Thẳng
Đăng ngày 28-08-2019 03:07:13 PM
Giá : 2.500 VND

Domino 2P KF2EDG-5.08MM Chân Thẳng

Domino 3P-5.08MM
Đăng ngày 23-06-2019 09:46:30 AM
Giá : 2.500 VND

Domino 3P-KF301-5.08MM

Domino 3P-KF301-5.08MM
Đăng ngày 23-06-2019 09:44:47 AM
Giá : 2.500 VND

Domino 3P-KF301-5.08MM

Domino 16 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:47:18 PM
Giá : 42.500 VND

Domino 16 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 12 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:46:48 PM
Giá : 35.500 VND

Domino 12 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 10 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:43:34 PM
Giá : 32.500 VND

Domino 10 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 9 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:37:58 PM
Giá : 29.500 VND

Domino 9 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 8 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:36:07 PM
Giá : 26.500 VND

Domino 8 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 7 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:34:42 PM
Giá : 23.500 VND

Domino 6 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 6 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:31:54 PM
Giá : 20.500 VND

Domino 6 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 4 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:31:22 PM
Giá : 15.500 VND

Domino 4 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 3 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:30:56 PM
Giá : 11.500 VND

Domino 3 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 2 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:27:48 PM
Giá : 9.000 VND

Domino 2 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 2P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 23-04-2019 10:11:43 AM
Giá : 3.500 VND

Domino 2P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 10P-HT5.08 Chân Thẳng
Đăng ngày 08-04-2019 04:13:33 PM
Giá : 10.000 VND

Domino 10P-HT5.08 chân thẳng, bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 12P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 04-04-2019 10:16:06 AM
Giá : 14.500 VND

Domino 12P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 10P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 04-04-2019 10:15:23 AM
Giá : 12.500 VND

Domino 10P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A chân cong 90 độ bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 10P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 04-04-2019 10:12:15 AM
Giá : 12.500 VND

Domino 10P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 8P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 04-04-2019 10:10:29 AM
Giá : 10.500 VND

Domino 8P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino KF/DC128 5.0MM 2P
Đăng ngày 01-11-2018 03:51:38 PM
Giá : 5.000 VND

Domino KF/DC128 5.0MM 2P, màu trắng sữa.

Domino 5P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 27-10-2018 03:00:00 PM
Giá : 6.000 VND

Domino 5P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 4P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 27-10-2018 02:59:08 PM
Giá : 5.000 VND

Domino 4P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 3P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 27-10-2018 02:58:35 PM
Giá : 4.000 VND

Domino 3P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 6P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 11-10-2018 02:27:52 PM
Giá : 7.500 VND

Domino 6P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 8P-HT5.08 chân thẳng
Đăng ngày 19-05-2018 06:01:14 PM
Giá : 9.500 VND

Domino 8P-HT5.08 chân thẳng, bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 8P-HT5.08 chân cong
Đăng ngày 19-05-2018 06:00:38 PM
Giá : 9.500 VND

Domino 8P-HT5.08 bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 6P-HT5.08 chân thẳng
Đăng ngày 19-05-2018 05:54:43 PM
Giá : 7.500 VND

Domino 6P-Ht5.08 chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 6P-HT5.08 chân cong
Đăng ngày 19-05-2018 05:54:05 PM
Giá : 7.500 VND

Domino 6P-Ht5.08 bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 5P-HT5.08 chân thẳng.
Đăng ngày 19-05-2018 05:52:08 PM
Giá : 6.500 VND

Domino 5P-HT5.08 chân thẳng, bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 4P-HT5.08 chân thẳng
Đăng ngày 19-05-2018 05:43:38 PM
Giá : 5.500 VND

Domino 4P-HT5.08 bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 3P-HT5.08 Chân Cong
Đăng ngày 19-05-2018 05:38:32 PM
Giá : 4.000 VND

Domino 3P-HT5.08 bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 2P-HT5.08 Chân Thẳng
Đăng ngày 19-05-2018 05:37:20 PM
Giá : 3.000 VND

Domino 2P-HT5.08 chân thẳng, bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 2P-KF301-5.08MM
Đăng ngày 19-05-2018 05:21:33 PM
Giá : 2.000 VND

Domino 2P-KF301-5.08MM

Domino 2P-5.08MM
Đăng ngày 16-05-2018 11:28:46 AM
Giá : 2.000 VND

Domino 2P-5.08MM

Domino 3P-5.08MM
Đăng ngày 16-05-2018 11:05:55 AM
Giá : 3.000 VND

Domino 3P-5.08MM

Domino 12P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 06:17:39 PM
Giá : 14.500 VND

Domino 8P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 8P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 06:17:00 PM
Giá : 10.500 VND

Domino 8P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 6P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 06:15:55 PM
Giá : 7.500 VND

Domino 6P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 5P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 06:15:21 PM
Giá : 6.000 VND

Domino 5P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 4P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 06:14:14 PM
Giá : 5.000 VND

Domino 4P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 3P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 06:13:38 PM
Giá : 4.000 VND

Domino 3P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 2P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 05:54:40 PM
Giá : 3.000 VND

Domino 2P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

DOMINO 5 CHÂN 5.08MM
Đăng ngày 13-02-2017 02:04:15 PM
Giá : 17.500 VND

Domino 5 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 4 pin
Đăng ngày 13-04-2016 09:24:17 AM
Giá : 2.500 VND

Domino 4 pin

Domino 3P-KF396-3.96MM
Đăng ngày 13-04-2016 09:23:26 AM
Giá : 3.000 VND

Domino 3P-KF396-3.96MM

Domino 2P-KF396-3.96MM
Đăng ngày 13-04-2016 09:19:33 AM
Giá : 2.000 VND

Domino 2P-KF396-3.96MM

Domino 5P-5.08MM bao gồm Female và Male Chân Cong
Đăng ngày 13-04-2016 09:10:39 AM
Giá : 6.500 VND

Domino 5 pin bao gồm Female và Male

Domino 4P-HT5.08 bao gồm Female và Male Chân Cong
Đăng ngày 13-04-2016 09:07:47 AM
Giá : 5.500 VND

Domino 4 pin bao gồm Female và Male

Domino 3P-5.08MM bao gồm Female và Male Chân Thẳng
Đăng ngày 13-04-2016 09:05:01 AM
Giá : 4.000 VND

Domino 3 pin bao gồm Female và Male

Domino 2P-5.08MM bao gồm Female và Male Chân Cong
Đăng ngày 13-04-2016 09:00:27 AM
Giá : 3.000 VND

Domino 2pin bao gồm Female và Male

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây