Domino 2Pin KF128 2P 3.81MM
Đăng ngày 15-06-2020 05:51:40 PM
Giá : 2.700 đ

Domino KF128, chân thẳng, hàn pcb.

Domino 3Pin KF128 3P 3.81MM
Đăng ngày 15-06-2020 05:51:15 PM
Giá : 3.700 đ

Domino KF128, chân thẳng, hàn pcb.

Domino 3Pin KF128 3P 5.08MM
Đăng ngày 15-06-2020 05:49:51 PM
Giá : 2.700 đ

Domino KF128, chân thẳng, hàn pcb.

Domino 2Pin KF128 2P 5.08MM
Đăng ngày 15-06-2020 05:48:52 PM
Giá : 1.700 đ

Domino KF128, chân thẳng, hàn pcb.

Domino 2 Tầng 5.0MM 3Pin
Đăng ngày 22-11-2019 11:49:06 AM
Giá : 6.500 đ

Domino 2 tầng, khoảng cách chân 5.0MM.
Với thiết kế đặc biệt có các rãnh lắp ghép kết nối ăn khớp nhau, bạn có thể ghép thành domino nhiều chân theo nhu cầu bạn muốn.
Ví dụ:

  • Domino 4Pin = Domino 2P + Domino 2P
  • Domino 5Pin = Domino 2P + Domino 3P
  • Domino 6Pin = Domino 2P x 3 = Domino 3P x 2 
  • Tương tự với 7P, 8P, 9P, 10P, 11P...

Domino 2 Tầng 5.0MM 2Pin
Đăng ngày 22-11-2019 11:48:14 AM
Giá : 4.500 đ

Domino 2 tầng, khoảng cách chân 5.0MM.
Với thiết kế đặc biệt có các rãnh lắp ghép kết nối ăn khớp nhau, bạn có thể ghép thành domino nhiều chân theo nhu cầu bạn muốn.
Ví dụ:

  • Domino 4Pin = Domino 2P + Domino 2P
  • Domino 5Pin = Domino 2P + Domino 3P
  • Domino 6Pin = Domino 2P x 3 = Domino 3P x 2 
  • Tương tự với 7P, 8P, 9P, 10P, 11P...

Domino 2P KF2EDG-5.08MM Chân Cong
Đăng ngày 28-08-2019 03:07:58 PM
Giá : 2.500 đ

Domino 2P KF2EDG-5.08MM Chân cong 90 độ.

Domino 2P KF2EDG-5.08MM Chân Thẳng
Đăng ngày 28-08-2019 03:07:13 PM
Giá : 2.500 đ

Domino 2P KF2EDG-5.08MM Chân Thẳng

Domino 3P-5.08MM
Đăng ngày 23-06-2019 09:46:30 AM
Giá : 2.500 đ

Domino 3P-KF301-5.08MM

Domino 3P-KF301-5.08MM
Đăng ngày 23-06-2019 09:44:47 AM
Giá : 2.500 đ

Domino 3P-KF301-5.08MM

Domino 16 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:47:18 PM
Giá : 42.500 đ

Domino 16 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 12 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:46:48 PM
Giá : 35.500 đ

Domino 12 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 10 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:43:34 PM
Giá : 32.500 đ

Domino 10 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 9 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:37:58 PM
Giá : 29.500 đ

Domino 9 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 8 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:36:07 PM
Giá : 26.500 đ

Domino 8 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 7 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:34:42 PM
Giá : 24.500 đ

Domino 6 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 6 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:31:54 PM
Giá : 22.500 đ

Domino 6 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 4 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:31:22 PM
Giá : 17.500 đ

Domino 4 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 3 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:30:56 PM
Giá : 13.500 đ

Domino 3 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 2 Chân 5.08MM
Đăng ngày 20-06-2019 05:27:48 PM
Giá : 9.500 đ

Domino 2 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 2P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 23-04-2019 10:11:43 AM
Giá : 3.500 đ

Domino 2P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 10P-HT5.08 Chân Thẳng
Đăng ngày 08-04-2019 04:13:33 PM
Giá : 10.000 đ

Domino 10P-HT5.08 chân thẳng, bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 12P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 04-04-2019 10:16:06 AM
Giá : 14.500 đ

Domino 12P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 10P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 04-04-2019 10:15:23 AM
Giá : 12.500 đ

Domino 10P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A chân cong 90 độ bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 10P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 04-04-2019 10:12:15 AM
Giá : 12.500 đ

Domino 10P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 8P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 04-04-2019 10:10:29 AM
Giá : 10.500 đ

Domino 8P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 2Pin KF/DC128 5.0MM
Đăng ngày 01-11-2018 03:51:38 PM
Giá : 4.000 đ

Domino KF/DC128 5.0MM 2P, màu trắng sữa.

Domino 5P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 27-10-2018 03:00:00 PM
Giá : 6.000 đ

Domino 5P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 4P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 27-10-2018 02:59:08 PM
Giá : 5.000 đ

Domino 4P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 3P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 27-10-2018 02:58:35 PM
Giá : 4.000 đ

Domino 3P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 6P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Thẳng
Đăng ngày 11-10-2018 02:27:52 PM
Giá : 7.500 đ

Domino 6P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 8P-HT5.08 chân thẳng
Đăng ngày 19-05-2018 06:01:14 PM
Giá : 9.500 đ

Domino 8P-HT5.08 chân thẳng, bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 8P-HT5.08 chân cong
Đăng ngày 19-05-2018 06:00:38 PM
Giá : 9.500 đ

Domino 8P-HT5.08 bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 6P-HT5.08 chân thẳng
Đăng ngày 19-05-2018 05:54:43 PM
Giá : 7.500 đ

Domino 6P-Ht5.08 chân thẳng bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 6P-HT5.08 chân cong
Đăng ngày 19-05-2018 05:54:05 PM
Giá : 7.500 đ

Domino 6P-Ht5.08 bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 5P-HT5.08 chân thẳng.
Đăng ngày 19-05-2018 05:52:08 PM
Giá : 6.500 đ

Domino 5P-HT5.08 chân thẳng, bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 4P-HT5.08 chân thẳng
Đăng ngày 19-05-2018 05:43:38 PM
Giá : 5.500 đ

Domino 4P-HT5.08 bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 3P-HT5.08 Chân Cong
Đăng ngày 19-05-2018 05:38:32 PM
Giá : 4.000 đ

Domino 3P-HT5.08 bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 2P-HT5.08 Chân Thẳng
Đăng ngày 19-05-2018 05:37:20 PM
Giá : 3.000 đ

Domino 2P-HT5.08 chân thẳng, bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 5.08MM

 

Domino 2P-KF301-5.08MM
Đăng ngày 19-05-2018 05:21:33 PM
Giá : 2.000 đ

Domino 2P-KF301-5.08MM

Domino 2P-5.08MM
Đăng ngày 16-05-2018 11:28:46 AM
Giá : 2.000 đ

Domino 2P-5.08MM

Domino 3P-5.08MM
Đăng ngày 16-05-2018 11:05:55 AM
Giá : 3.000 đ

Domino 3P-5.08MM

Domino 12P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 06:17:39 PM
Giá : 14.500 đ

Domino 12P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 8P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 06:17:00 PM
Giá : 10.500 đ

Domino 8P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 6P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 06:15:55 PM
Giá : 7.500 đ

Domino 6P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 5P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 06:15:21 PM
Giá : 6.000 đ

Domino 5P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 4P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 06:14:14 PM
Giá : 5.000 đ

Domino 4P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 3P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 06:13:38 PM
Giá : 4.000 đ

Domino 3P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

Domino 2P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A Chân Cong
Đăng ngày 15-05-2018 05:54:40 PM
Giá : 3.000 đ

Domino 2P-KF2EDGR-3.81MM-300V8A bao gồm đực, cái ghép đôi, dùng làm cổng nguồn cho mạch điện tử, khoảng cách chân 3.81MM

 

DOMINO 5 CHÂN 5.08MM
Đăng ngày 13-02-2017 02:04:15 PM
Giá : 20.500 đ

Domino 5 chân KF2EDGWB-5.08

Domino 4 pin
Đăng ngày 13-04-2016 09:24:17 AM
Giá : 2.500 đ

Domino 4 pin

Domino 3P-KF396-3.96MM
Đăng ngày 13-04-2016 09:23:26 AM
Giá : 3.000 đ

Domino 3P-KF396-3.96MM

Domino 2P-KF396-3.96MM
Đăng ngày 13-04-2016 09:19:33 AM
Giá : 2.000 đ

Domino 2P-KF396-3.96MM

Domino 5P-5.08MM bao gồm Female và Male Chân Cong
Đăng ngày 13-04-2016 09:10:39 AM
Giá : 6.500 đ

Domino 5 pin bao gồm Female và Male

Domino 4P-HT5.08 bao gồm Female và Male Chân Cong
Đăng ngày 13-04-2016 09:07:47 AM
Giá : 5.500 đ

Domino 4 pin bao gồm Female và Male

Domino 3P HT5.08MM bao gồm Female và Male Chân Thẳng
Đăng ngày 13-04-2016 09:05:01 AM
Giá : 4.000 đ

Domino 3 pin bao gồm Female và Male

Domino 2P-5.08MM bao gồm Female và Male Chân Cong
Đăng ngày 13-04-2016 09:00:27 AM
Giá : 3.000 đ

Domino 2pin bao gồm Female và Male

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây