Hạt RJ11 Đực 6P6C 6 Chân Trong Suốt
Đăng ngày 28-09-2020 01:22:03 AM
Giá : 500 đ

30V 1.5A

Cổng RJ11 Cái 6P6C 6 Chân Hàn PCB
Đăng ngày 28-09-2020 01:18:57 AM
Giá : 1.500 đ

Cổng mạng, kích thước: 14.5 x 2.2 x 14.2mm

Giắc Cắm 4Pin 5.08 Chân Thẳng
Đăng ngày 28-04-2020 03:47:11 AM
Giá : 3.500 đ

Giắc cắm điện 4pin khoảng cách chân 5.08 màu trắng, chân thẳng.

Giắc Cắm 4Pin 5.08 Chân Cong
Đăng ngày 28-04-2020 03:45:25 AM
Giá : 4.500 đ

Giắc cắm điện 4pin khoảng cách chân 5.08 màu đen.

Cổng SATA 7Pin Đực Chân Nằm Ngang
Đăng ngày 28-04-2020 03:36:43 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng SATA 7Pin Đực Chân Nằm Ngang

Cổng SATA 15Pin Đực Chân Thẳng
Đăng ngày 28-04-2020 03:30:58 AM
Giá : 4.500 đ

Cổng SATA 15pin chân thẳng 

Cổng FFC/FPC 0.5MM 20Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:57 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 18Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:51 AM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 16Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:39 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 14Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:33 AM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 12Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:19 AM
Giá : 2.700 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 9Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:06 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 8Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:48:59 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 7Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:48:51 AM
Giá : 2.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 6Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:48:41 AM
Giá : 2.000 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 10Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:47:52 AM
Giá : 2.700 đ

Cổng FFC 0.5MM

Terminal Block KF1000-8P
Đăng ngày 09-12-2018 09:25:28 PM
Giá : 5.900 đ

KF1000-

Terminal Block KF1000-7P
Đăng ngày 09-12-2018 09:25:10 PM
Giá : 5.500 đ

KF1000-

Terminal Block KF1000-6P
Đăng ngày 09-12-2018 09:24:33 PM
Giá : 5.000 đ

KF1000-

Terminal Block KF1000-5P
Đăng ngày 09-12-2018 09:23:57 PM
Giá : 4.500 đ

KF1000-

Terminal Block KF1000-4P
Đăng ngày 09-12-2018 09:22:19 PM
Giá : 4.000 đ

KF1000-4P

Terminal Block KF1000-3P
Đăng ngày 09-12-2018 09:16:49 PM
Giá : 3.500 đ

KF1000-3P

Terminal Block KF1000-2P
Đăng ngày 09-12-2018 09:15:02 PM
Giá : 2.300 đ

KF1000-2P

Cổng FFC/FPC 55Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:40:22 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 0.5MM 

Cổng FFC/FPC 50Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:40:15 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 60Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:40:08 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 45Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:39:47 AM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 40Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:39:34 AM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 36Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:39:15 AM
Giá : 5.000 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 34Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:39:02 AM
Giá : 5.000 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 32Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:38:35 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 30Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:38:28 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb

Cổng FFC/FPC 28Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:38:12 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC 0.5MM Ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 26Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:37:43 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 24Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:37:33 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 22Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:37:26 AM
Giá : 4.100 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 20Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:37:02 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 18Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:55 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 16Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:46 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 14Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:37 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 12Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:29 AM
Giá : 3.500 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 10Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:36:03 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 9Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:35:54 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 8Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:35:45 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 7Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:35:34 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 6Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:35:26 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 5Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:33:33 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 4Pin 0.5MM TOP
Đăng ngày 11-10-2018 04:33:24 AM
Giá : 3.000 đ

 • Cổng FFC 0.5MM ngược với chân hàn gắn pcb.

Cổng FFC/FPC 60Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:51 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 55Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:40 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 50Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:32 AM
Giá : 5.500 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 40Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:15 AM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 45Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:32:07 AM
Giá : 5.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 34Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:31:41 AM
Giá : 5.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 36Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:31:33 AM
Giá : 5.000 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 1

Cổng FFC/FPC 32Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:31:13 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 30Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:31:04 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 28Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:30:55 AM
Giá : 4.300 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 26Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:17:41 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Cổng FFC/FPC 24Pin 0.5MM Bottom
Đăng ngày 11-10-2018 04:17:30 AM
Giá : 4.100 đ

Cổng FFC/FPC 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/40/45/50/54/60 Pin, 0.5MM Loại 2

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây