Thạch anh 8MHz SMD 5032
Đăng ngày 31-03-2020 04:45:42 AM
Giá : 5.500 đ

Thạch anh 8MHz SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 40MHz SMD 2520
Đăng ngày 13-06-2019 06:26:55 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 40MHz SMD 2520

Thạch anh 20MHz SMD 2520
Đăng ngày 13-06-2019 06:26:29 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 20MHz SMD 2520

Thạch anh 16Mhz
Đăng ngày 13-06-2019 05:34:39 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 25Mhz
Đăng ngày 13-06-2019 05:33:56 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 12Mhz
Đăng ngày 13-06-2019 05:31:44 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 50MHz SMD 5070 OSC
Đăng ngày 11-04-2019 04:24:39 AM
Giá : 11.900 đ

Thạch anh 50MHz SMD 5x7 MM OSC

Thạch anh 12Mhz 49SMD
Đăng ngày 26-02-2019 04:41:45 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh 12Mhz 49SMD

Thạch anh 16Mhz 49SMD
Đăng ngày 26-02-2019 04:40:00 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh 16Mhz 49SMD

Thạch anh 32MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:57:06 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 30MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:56:59 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 27MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:56:51 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 25MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:56:44 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 24MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:56:37 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 22.1184MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:56:29 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 20MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:56:17 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 16MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:56:09 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 13MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:56:01 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 12MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:55:53 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 11.0592MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:55:40 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 4MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:54:15 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh 4MHz SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 8MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 07:53:23 AM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh 8MHz SMD 5.0x3.2 MM

Thạch Anh 32.768KHz MC-146
Đăng ngày 30-11-2018 07:19:05 AM
Giá : 3.000 đ

32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 65kOhm -40°C ~ 85°C, 4Pins, 7x1.5x1.4 mm

Thạch anh 25MHz SMD 3225
Đăng ngày 02-08-2018 09:28:44 AM
Giá : 7.500 đ

Thạch anh 25MHz SMD 3225

Thạch anh 8MHz SMD 3225
Đăng ngày 02-08-2018 09:27:33 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 8MHz SMD 3225

Thạch anh 50MHz SMD 5070 3.3V
Đăng ngày 02-08-2018 06:56:22 AM
Giá : 6.900 đ

Thạch anh 50MHz SMD 5x7 MM

Thạch anh 8MHz SMD 3213
Đăng ngày 02-08-2018 06:53:50 AM
Giá : 7.000 đ

Thạch anh 8MHz SMD 3.2x1.3 MM

Thạch anh 24Mhz 49SMD
Đăng ngày 02-08-2018 06:45:29 AM
Giá : 2.500 đ

Thạch anh 24Mhz 49SMD

Thạch anh 16MHz SMD 5032
Đăng ngày 30-05-2018 06:04:45 AM
Giá : 5.500 đ

Thạch anh 16MHz SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 32MHz TAS-1612D
Đăng ngày 26-04-2018 05:43:42 AM
Giá : 13.500 đ

Thạch anh 32MHz TAS-1612D

Thạch anh 16MHz SMD 3225
Đăng ngày 26-04-2018 05:41:11 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 16MHz SMD 3225

Thạch anh 16MHz SMD 2016
Đăng ngày 26-04-2018 05:38:59 AM
Giá : 10.500 đ

Thạch anh 16MHz SMD 2016

Thạch anh 32MHz SMD 2016
Đăng ngày 26-04-2018 05:37:12 AM
Giá : 10.000 đ

Thạch anh 32MHz SMD 2016

Thạch anh 32.768Mhz 2x6mm
Đăng ngày 02-12-2017 06:26:28 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 18.432Mhz
Đăng ngày 27-10-2017 07:04:30 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 24Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 06:11:02 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 24.57Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 06:10:42 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 22.1184Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 06:07:34 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 11.0592Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 06:07:00 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 8Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 06:06:14 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 25Mhz 49SMD
Đăng ngày 05-10-2017 05:54:49 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh 25Mhz 49SMD

Thạch anh 8Mhz 49SMD
Đăng ngày 05-10-2017 05:51:40 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh 8Mhz 49SMD

Thạch anh 32MHz SMD 2520
Đăng ngày 05-10-2017 05:47:42 AM
Giá : 9.000 đ

Thạch anh 32MHz SMD 2520

Thạch anh 25MHz SMD 2520
Đăng ngày 14-04-2017 10:33:53 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 25MHz SMD 2520

Thạch anh 16MHz SMD 2520
Đăng ngày 14-04-2017 10:30:23 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 16MHz SMD 2520

Thạch anh 32.768KHz ±20ppm 12.5Pf FC-135 SMD
Đăng ngày 14-04-2017 10:30:22 AM
Giá : 5.500 đ

Thạch anh 32.768KHz ±20ppm 12.5Pf FC-135 SMD

Thạch anh 32.768Mhz 3x8mm
Đăng ngày 13-04-2016 03:05:57 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 14.318Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 03:05:06 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 13.56 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 03:04:51 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 12.288 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 03:04:38 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 11.0592 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 03:04:24 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 20.5 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 03:03:54 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 20 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 03:03:41 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 27 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 03:03:21 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 26 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 03:03:13 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 25 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 03:03:03 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 16 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 03:02:39 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 4 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 03:02:30 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 12 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 03:02:09 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây