Thạch anh 8MHz SMD 5032
Đăng ngày 31-03-2020 09:45:42 AM
Giá : 5.500 đ

Thạch anh 8MHz SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 40MHz SMD 2520
Đăng ngày 13-06-2019 11:26:55 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 40MHz SMD 2520

Thạch anh 20MHz SMD 2520
Đăng ngày 13-06-2019 11:26:29 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 20MHz SMD 2520

Thạch anh 16Mhz
Đăng ngày 13-06-2019 10:34:39 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 25Mhz
Đăng ngày 13-06-2019 10:33:56 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 12Mhz
Đăng ngày 13-06-2019 10:31:44 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

50MHz SMD 5070 OSC
Đăng ngày 11-04-2019 09:24:39 AM
Giá : 11.900 đ

50MHz SMD 5x7 MM OSC

Thạch anh 12Mhz 49SMD
Đăng ngày 26-02-2019 10:41:45 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh 12Mhz 49SMD

Thạch anh 16Mhz 49SMD
Đăng ngày 26-02-2019 10:40:00 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh 16Mhz 49SMD

Thạch anh 32MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:57:06 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 30MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:59 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 27MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:51 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 25MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:44 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 24MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:37 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 22.1184MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:29 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 20MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:17 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 16MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:09 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 13MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:56:01 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 12MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:55:53 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 11.0592MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:55:40 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 4MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:54:15 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh 4MHz SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 8MHz SMD 5032 2Pin
Đăng ngày 21-01-2019 01:53:23 PM
Giá : 4.000 đ

Thạch anh 8MHz SMD 5.0x3.2 MM

Thạch Anh 32.768KHz MC-146
Đăng ngày 30-11-2018 01:19:05 PM
Giá : 3.000 đ

32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 65kOhm -40°C ~ 85°C, 4Pins, 7x1.5x1.4 mm

Thạch anh 25MHz SMD 3225
Đăng ngày 02-08-2018 02:28:44 PM
Giá : 7.500 đ

Thạch anh 25MHz SMD 3225

Thạch anh 8MHz SMD 3225
Đăng ngày 02-08-2018 02:27:33 PM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 8MHz SMD 3225

Thạch anh 50MHz SMD 5070
Đăng ngày 02-08-2018 11:56:22 AM
Giá : 6.900 đ

Thạch anh 50MHz SMD 5x7 MM

Thạch anh 8MHz SMD 3213
Đăng ngày 02-08-2018 11:53:50 AM
Giá : 7.000 đ

Thạch anh 8MHz SMD 3.2x1.3 MM

Thạch anh 24Mhz 49SMD
Đăng ngày 02-08-2018 11:45:29 AM
Giá : 2.500 đ

Thạch anh 24Mhz 49SMD

Thạch anh 16MHz SMD 5032
Đăng ngày 30-05-2018 11:04:45 AM
Giá : 5.500 đ

Thạch anh 16MHz SMD 5.0x3.2 MM

Thạch anh 32MHz TAS-1612D
Đăng ngày 26-04-2018 10:43:42 AM
Giá : 13.500 đ

Thạch anh 32MHz TAS-1612D

Thạch anh 16MHz SMD 3225
Đăng ngày 26-04-2018 10:41:11 AM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 16MHz SMD 3225

Thạch anh 16MHz SMD 2016
Đăng ngày 26-04-2018 10:38:59 AM
Giá : 10.500 đ

Thạch anh 16MHz SMD 2016

Thạch anh 32MHz SMD 2016
Đăng ngày 26-04-2018 10:37:12 AM
Giá : 10.000 đ

Thạch anh 32MHz SMD 2016

Thạch anh 32.768Mhz 2x6mm
Đăng ngày 02-12-2017 12:26:28 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 18.432Mhz
Đăng ngày 27-10-2017 12:04:30 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 24Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 11:11:02 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 24.57Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 11:10:42 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 22.1184Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 11:07:34 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 11.0592Mhz
Đăng ngày 05-10-2017 11:07:00 AM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 8Mhz 49DIP
Đăng ngày 05-10-2017 11:06:14 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh

Thạch anh 25Mhz 49SMD
Đăng ngày 05-10-2017 10:54:49 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh 25Mhz 49SMD

Thạch anh 8Mhz 49SMD
Đăng ngày 05-10-2017 10:51:40 AM
Giá : 1.500 đ

Thạch anh 8Mhz 49SMD

Thạch anh 32MHz SMD 2520
Đăng ngày 05-10-2017 10:47:42 AM
Giá : 9.000 đ

Thạch anh 32MHz SMD 2520

Thạch anh 25MHz SMD 2520
Đăng ngày 14-04-2017 03:33:53 PM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 25MHz SMD 2520

Thạch anh 16MHz SMD 2520
Đăng ngày 14-04-2017 03:30:23 PM
Giá : 8.500 đ

Thạch anh 16MHz SMD 2520

Thạch anh 32.768KHz ±20ppm 12.5Pf FC-135 SMD
Đăng ngày 14-04-2017 03:30:22 PM
Giá : 5.500 đ

Thạch anh 32.768KHz ±20ppm 12.5Pf FC-135 SMD

Thạch anh 32.768Mhz 3x8mm
Đăng ngày 13-04-2016 08:05:57 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 14.318Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 08:05:06 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 13.56 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 08:04:51 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 12.288 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 08:04:38 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 11.0592 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 08:04:24 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 20.5 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 08:03:54 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 20 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 08:03:41 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 27 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 08:03:21 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 26 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 08:03:13 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 25 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 08:03:03 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Thạch anh 4 Mhz
Đăng ngày 13-04-2016 08:02:30 PM
Giá : 2.000 đ

Thạch anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây