Bán hàng:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro       Tư vấn- hỗ trợ kỹ thuật:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro        
Dịch vụ Thiết kế - Đặt mạch in PCB:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro   email  pcb.htpro@gmail.com
 
Điểm Test Mạch PCB-Black
Đăng ngày 23-04-2019 03:21:21 AM
Giá : 7.000 VND

Điểm test mạch mạ vàng, nhiều màu sắc

Điểm Test Mạch PCB-Vàng
Đăng ngày 23-04-2019 03:19:55 AM
Giá : 7.000 VND

Điểm test mạch mạ vàng, nhiều màu sắc

Điểm Test Mạch PCB-White
Đăng ngày 23-04-2019 03:17:57 AM
Giá : 7.000 VND

Điểm test mạch mạ vàng, nhiều màu sắc

Điểm Test Mạch PCB-Blue
Đăng ngày 23-04-2019 03:16:03 AM
Giá : 7.000 VND

Điểm test mạch mạ vàng, nhiều màu sắc

Điểm Test Mạch PCB-Green
Đăng ngày 23-04-2019 03:15:25 AM
Giá : 7.000 VND

Điểm test mạch mạ vàng, nhiều màu sắc

Điểm Test Mạch PCB-RED
Đăng ngày 23-04-2019 03:14:41 AM
Giá : 7.000 VND

Điểm test mạch mạ vàng, nhiều màu sắc

Khung Bo Mạch PCB UM72 -Màu Cam 72x91x114MM
Đăng ngày 12-12-2018 02:22:49 AM
Giá : 31.000 VND

Khung Bo Mạch PCB UM72 72x91x114MM dùng để chứa các module điện tử.

Khung Bo Mạch PCB UM72 -Màu Xám 72x91x114MM
Đăng ngày 12-12-2018 02:22:22 AM
Giá : 31.000 VND

Khung Bo Mạch PCB UM72 72x91x114MM dùng để chứa các module điện tử.

Khung Bo Mạch PCB UM72 -Màu Đen 72x91x114MM
Đăng ngày 12-12-2018 02:21:58 AM
Giá : 31.000 VND

Khung Bo Mạch PCB UM72 72x91x114MM dùng để chứa các module điện tử.

Khung Bo Mạch PCB UM72 Green 72x91x114MM
Đăng ngày 10-12-2018 11:18:26 PM
Giá : 27.000 VND

Khung Bo Mạch PCB UM72 72x91x114MM dùng để chứa các module điện tử.

USB DESKTOP MICROPHONE
Đăng ngày 10-12-2018 04:04:43 AM
Giá : 69.000 VND

Microphone desktop

Băng Keo Chịu Nhiệt Đôi Tack 25MM*10M
Đăng ngày 22-11-2018 12:03:37 AM
Giá : 131.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, đôi tack, rộng 25mm, dài 10M.

Băng Keo Chịu Nhiệt Đôi Tack 20MM*10M
Đăng ngày 22-11-2018 12:00:56 AM
Giá : 67.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, đôi tack, rộng 20mm, dài 10M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 32MM*30M
Đăng ngày 21-11-2018 11:56:00 PM
Giá : 73.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 32mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 28MM*30M
Đăng ngày 21-11-2018 11:54:41 PM
Giá : 65.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 28mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 80MM*30M
Đăng ngày 21-11-2018 11:52:55 PM
Giá : 167.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 80mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 13MM*30M
Đăng ngày 21-11-2018 11:42:17 PM
Giá : 28.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 13mm, dài 30M.

Dây xoắn ruột gà 30mm - Màu Trắng
Đăng ngày 12-11-2018 03:05:59 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 30MM, màu trắng.

Dây xoắn ruột gà 25mm - Màu Trắng
Đăng ngày 12-11-2018 03:05:44 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 25MM, màu trắng.

Dây xoắn ruột gà 20mm - Màu Trắng
Đăng ngày 12-11-2018 03:05:33 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 20MM, màu trắng.

Dây xoắn ruột gà 18mm - Màu Trắng
Đăng ngày 12-11-2018 03:05:12 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 18MM, màu trắng.

Dây xoắn ruột gà 16mm - Màu Trắng
Đăng ngày 12-11-2018 03:04:56 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 16MM, màu trắng.

Dây xoắn ruột gà 14mm - Màu Trắng
Đăng ngày 12-11-2018 03:04:42 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 14MM, màu trắng.

Dây xoắn ruột gà 12mm - Màu Trắng
Đăng ngày 12-11-2018 03:04:32 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 12MM, màu trắng.

Dây xoắn ruột gà 10mm - Màu Trắng
Đăng ngày 12-11-2018 03:03:29 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 10MM, màu trắng.

Dây xoắn ruột gà 18mm - Màu đen
Đăng ngày 12-11-2018 02:47:24 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 18MM, màu đen

Dây xoắn ruột gà 16mm - Màu đen
Đăng ngày 12-11-2018 02:47:11 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 16MM, màu đen

Dây xoắn ruột gà 25mm - Màu đen
Đăng ngày 12-11-2018 02:46:48 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 25MM, màu đen

Dây xoắn ruột gà 20mm - Màu đen
Đăng ngày 12-11-2018 02:46:35 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 20MM, màu đen

Dây xoắn ruột gà 14mm - Màu đen
Đăng ngày 12-11-2018 02:46:13 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 14MM, màu đen

Dây xoắn ruột gà 12mm - Màu đen
Đăng ngày 12-11-2018 02:45:50 AM
Giá : 40.000 VND

Dây xoắn ruột gà đường kính 12MM, màu đen

Băng Keo Chịu Nhiệt 100MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 03:03:33 AM
Giá : 207.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 100mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 70MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 03:03:07 AM
Giá : 147.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 70mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 60MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 03:02:34 AM
Giá : 127.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 60mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 55MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 03:02:08 AM
Giá : 117.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 55mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 50MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 03:01:48 AM
Giá : 107.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 50mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 45MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 03:00:57 AM
Giá : 97.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 45mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 40MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 03:00:26 AM
Giá : 87.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 40mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 35MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:59:54 AM
Giá : 79.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 35mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 30MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:59:36 AM
Giá : 69.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 30mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 25MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:58:52 AM
Giá : 59.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 25mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 22MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:58:35 AM
Giá : 57.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 22mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 20MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:57:38 AM
Giá : 37.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 20mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 18MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:57:20 AM
Giá : 33.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 18mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 15MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:56:21 AM
Giá : 29.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 15mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 12MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:55:40 AM
Giá : 27.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 12mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 10MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:54:32 AM
Giá : 21.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 10mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 8MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:53:37 AM
Giá : 16.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 8mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 6MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:53:11 AM
Giá : 15.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 6mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 5MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:52:05 AM
Giá : 14.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 5mm, dài 30M.

Băng Keo Chịu Nhiệt 3MM*30M
Đăng ngày 05-11-2018 02:50:54 AM
Giá : 11.000 VND

Băng keo chịu nhiệt 280ºC, rộng 3mm, dài 30M.

Băng Keo Đồng 0.06*5MM*25M
Đăng ngày 05-11-2018 02:34:29 AM
Giá : 31.000 VND

Băng keo đồng lá 99,98% Đồng, mỏng 0.06mm, rộng 5mm, dài 25mm.

Băng Keo Đồng 0.06*8MM*25M
Đăng ngày 05-11-2018 02:33:13 AM
Giá : 49.000 VND

Băng keo đồng lá 99,98% Đồng, mỏng 0.06mm, rộng 8mm, dài 25mm.

Băng Keo Đồng 0.06*10MM*25M
Đăng ngày 05-11-2018 02:31:48 AM
Giá : 65.000 VND

Băng keo đồng lá 99,98% Đồng, mỏng 0.06mm, rộng 10mm, dài 25mm.

Băng Keo Đồng 0.06*15MM*25M
Đăng ngày 05-11-2018 02:30:14 AM
Giá : 99.000 VND

Băng keo đồng lá 99,98% Đồng, mỏng 0.06mm, rộng 15mm, dài 25mm.

Băng Keo Đồng 0.06*20MM*25M
Đăng ngày 05-11-2018 02:29:21 AM
Giá : 117.000 VND

Băng keo đồng lá 99,98% Đồng, mỏng 0.06mm, rộng 20mm, dài 25mm.

Băng Keo Đồng 0.06*25MM*25M
Đăng ngày 05-11-2018 02:28:26 AM
Giá : 147.000 VND

Băng keo đồng lá 99,98% Đồng, mỏng 0.06mm, rộng 25mm, dài 25mm.

Băng Keo Đồng 0.06*30MM*25M
Đăng ngày 05-11-2018 02:27:03 AM
Giá : 165.000 VND

Băng keo đồng lá 99,98% Đồng, mỏng 0.06mm, rộng 30mm, dài 25mm.

Băng Keo Đồng 0.06*50MM*25M
Đăng ngày 05-11-2018 02:25:53 AM
Giá : 225.000 VND

Băng keo đồng lá 99,98% Đồng, mỏng 0.06mm, rộng 50mm, dài 25mm.

Băng Keo Đồng 0.06*8MM*50M
Đăng ngày 05-11-2018 02:23:26 AM
Giá : 89.000 VND

Băng keo đồng lá 99,98% Đồng, mỏng 0.06mm, rộng 8mm, dài 50mm.

Hỗ trợ trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây