Bán hàng:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro       Tư vấn- hỗ trợ kỹ thuật:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro        
Dịch vụ Thiết kế - Đặt mạch in PCB:   hotline icon fpt   zalo   facebookhtpro   email  pcb.htpro@gmail.com
 
Cổng FFC/FPC 0.5MM 20Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:57 AM
Giá : 3.500 VND

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 18Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:51 AM
Giá : 3.500 VND

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 16Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:39 AM
Giá : 3.000 VND

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 14Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:33 AM
Giá : 3.000 VND

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 12Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:19 AM
Giá : 2.700 VND

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 9Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:49:06 AM
Giá : 2.500 VND

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 8Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:48:59 AM
Giá : 2.500 VND

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 7Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:48:51 AM
Giá : 2.500 VND

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 6Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:48:41 AM
Giá : 2.000 VND

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 10Pin
Đăng ngày 19-09-2019 04:47:52 AM
Giá : 2.700 VND

Cổng FFC 0.5MM

Đầu Cốt COSSE Chữ Y SV2-5 Màu Vàng
Đăng ngày 26-08-2019 03:44:59 AM
Giá : 300 VND

Đầu cosse chữ Y dày 0.5MM

Đầu Cốt COSSE Chữ Y SV2-5 Màu Đen
Đăng ngày 26-08-2019 03:44:51 AM
Giá : 300 VND

Đầu cosse chữ Y dày 0.5MM

Đầu Cốt COSSE Chữ Y SV2-5 Màu Xanh
Đăng ngày 26-08-2019 03:44:41 AM
Giá : 300 VND

Đầu cosse chữ Y dày 0.5MM

Đầu Cốt COSSE Chữ Y SV2-5 Màu Đỏ
Đăng ngày 26-08-2019 03:44:06 AM
Giá : 300 VND

Đầu cosse chữ Y dày 0.5MM

Chân Đế An Toàn Banana 4mm Black
Đăng ngày 21-05-2019 03:24:10 AM
Giá : 7.000 VND

Chân đế an toàn Φ4-12 Màu đen

Chân Đế An Toàn Banana 4mm Red
Đăng ngày 21-05-2019 03:23:50 AM
Giá : 7.000 VND

Chân đế an toàn Φ4-12 Màu đỏ

Chân Đế An Toàn Banana 4mm Yellow
Đăng ngày 21-05-2019 03:23:30 AM
Giá : 7.000 VND

Chân đế an toàn Φ4-12 Màu vàng

Chân Đế An Toàn Banana 4mm Blue
Đăng ngày 21-05-2019 03:22:12 AM
Giá : 7.000 VND

Chân đế an toàn Φ4-12 Màu xanh dương.

Chốt Cắm An Toàn Đực Banana 4MM- Yellow
Đăng ngày 19-02-2019 04:19:52 AM
Giá : 10.000 VND

Chốt an toàn đực 4MM thường được sử dụng kết nối dây trong thí nghiệm, thiết bị dạy nghề.

Chốt Cắm An Toàn Đực Banana 4MM- Black
Đăng ngày 19-02-2019 04:18:46 AM
Giá : 10.000 VND

Chốt an toàn đực 4MM thường được sử dụng kết nối dây trong thí nghiệm, thiết bị dạy nghề.

Chốt Cắm An Toàn Đực Banana 4MM- Blue
Đăng ngày 19-02-2019 04:18:15 AM
Giá : 10.000 VND

Chốt an toàn đực 4MM thường được sử dụng kết nối dây trong thí nghiệm, thiết bị dạy nghề.

Chốt Cắm An Toàn Đực Banana 4MM- Green
Đăng ngày 19-02-2019 04:17:33 AM
Giá : 10.000 VND

Chốt an toàn đực 4MM thường được sử dụng kết nối dây trong thí nghiệm, thiết bị dạy nghề.

Chốt Cắm An Toàn Đực Banana 4MM-Red
Đăng ngày 19-02-2019 04:15:59 AM
Giá : 10.000 VND

Chốt an toàn đực 4MM thường được sử dụng kết nối dây trong thí nghiệm, thiết bị dạy nghề.

Giắc Cắm Đực Màu Vàng -Banana Plug 2mm
Đăng ngày 29-01-2019 03:00:55 AM
Giá : 7.500 VND

Giắc cắm tiêu chuẩn đực phi 2.
Jack cắm quả chuối, đường kính 2mm. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...

Giắc Cắm Đực Màu Đen -Banana Plug 2mm
Đăng ngày 29-01-2019 03:00:33 AM
Giá : 7.500 VND

Giắc cắm tiêu chuẩn đực phi 2.
Jack cắm quả chuối, đường kính 2mm. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...

Giắc Cắm Đực Màu Đỏ -Banana Plug 2mm
Đăng ngày 29-01-2019 02:59:50 AM
Giá : 7.500 VND

Giắc cắm tiêu chuẩn đực phi 2.
Jack cắm quả chuối, đường kính 2mm. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...

Giắc Cắm Đực Blue -Banana Plug 2mm
Đăng ngày 29-01-2019 02:59:00 AM
Giá : 7.500 VND

Giắc cắm tiêu chuẩn đực phi 2.
Jack cắm quả chuối, đường kính 2mm. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...

Jack Cái 2mm loại 2 Green (Banana Panel Socket)
Đăng ngày 14-12-2018 04:28:49 AM
Giá : 5.500 VND

Chân đế tiêu chuẩn 2mm.
 

Jack Cái 2mm loại 2 Blue (Banana Panel Socket)
Đăng ngày 14-12-2018 04:28:38 AM
Giá : 5.500 VND

Chân đế tiêu chuẩn 2mm.
 

Jack Cái 2mm loại 2 Đen (Banana Panel Socket)
Đăng ngày 14-12-2018 04:28:17 AM
Giá : 5.500 VND

Chân đế tiêu chuẩn 2mm.
 

Jack Cái 2mm loại 2 Vàng (Banana Panel Socket)
Đăng ngày 14-12-2018 04:28:03 AM
Giá : 5.500 VND

Chân đế tiêu chuẩn 2mm.
 

Jack Cái 2MM (Banana Panel Socket)-Đen
Đăng ngày 10-12-2018 09:06:11 AM
Giá : 7.000 VND

Giắc tiêu chuẩn 2mm cái các màu; xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, vàng.
 

Jack Cái 2MM (Banana Panel Socket)-Vàng
Đăng ngày 10-12-2018 09:05:45 AM
Giá : 7.000 VND

Giắc tiêu chuẩn 2mm cái các màu; xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, vàng.
 

Jack Cái 2MM (Banana Panel Socket)-Blue
Đăng ngày 10-12-2018 09:05:28 AM
Giá : 7.000 VND

Giắc tiêu chuẩn 2mm cái các màu; xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, vàng.
 

Jack Cái 2MM (Banana Panel Socket)-Green
Đăng ngày 10-12-2018 09:04:43 AM
Giá : 7.000 VND

Giắc tiêu chuẩn 2mm cái các màu; xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, vàng.
 

Chân Đế An Toàn Banana 4mm loại 2-Đen
Đăng ngày 10-12-2018 08:54:20 AM
Giá : 6.000 VND

Chân đế an toàn Φ4-12.
 

Chân Đế An Toàn Banana 4mm loại 2-Blue
Đăng ngày 10-12-2018 08:53:53 AM
Giá : 6.000 VND

Chân đế an toàn Φ4-12.
 

Chân Đế An Toàn Banana 4mm loại 2-Green
Đăng ngày 10-12-2018 08:53:42 AM
Giá : 6.000 VND

Chân đế an toàn Φ4-12.
 

Chân Đế An Toàn Banana 4mm loại 2-RED
Đăng ngày 10-12-2018 08:53:29 AM
Giá : 6.000 VND

Chân đế an toàn Φ4-12.
 

Giắc Cắm Đực - Banana Plug 4mm-Green
Đăng ngày 10-12-2018 08:51:49 AM
Giá : 6.500 VND

Giắc cắm tiêu chuẩn đực.
Jack cắm quả chuối, đường kính 4mm, có thể xếp chồng lên nhau. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...
 

Giắc Cắm Đực - Banana Plug 4mm-Blue
Đăng ngày 10-12-2018 08:51:22 AM
Giá : 6.500 VND

Giắc cắm tiêu chuẩn đực.
Jack cắm quả chuối, đường kính 4mm, có thể xếp chồng lên nhau. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...
 

Giắc Cắm Đực - Banana Plug 4mm-Màu Vàng
Đăng ngày 10-12-2018 08:50:54 AM
Giá : 6.500 VND

Giắc cắm tiêu chuẩn đực.
Jack cắm quả chuối, đường kính 4mm, có thể xếp chồng lên nhau. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...
 

Giắc Cắm Đực - Banana Plug 4mm-Màu Đen
Đăng ngày 10-12-2018 08:50:24 AM
Giá : 6.500 VND

Giắc cắm tiêu chuẩn đực.
Jack cắm quả chuối, đường kính 4mm, có thể xếp chồng lên nhau. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...
 

KF1000-8P
Đăng ngày 09-12-2018 09:25:28 PM
Giá : 5.900 VND

KF1000-

KF1000-7P
Đăng ngày 09-12-2018 09:25:10 PM
Giá : 5.500 VND

KF1000-

KF1000-6P
Đăng ngày 09-12-2018 09:24:33 PM
Giá : 5.000 VND

KF1000-

KF1000-5P
Đăng ngày 09-12-2018 09:23:57 PM
Giá : 4.500 VND

KF1000-

KF1000-4P
Đăng ngày 09-12-2018 09:22:19 PM
Giá : 4.000 VND

KF1000-4P

KF1000-3P
Đăng ngày 09-12-2018 09:16:49 PM
Giá : 3.500 VND

KF1000-3P

KF1000-2P
Đăng ngày 09-12-2018 09:15:02 PM
Giá : 2.300 VND

KF1000-2P

Cổng PS2 4 Chân Female
Đăng ngày 09-12-2018 04:38:21 AM
Giá : 3.000 VND

Cổng PS2 4 Chân Female

GX12-10Pin Female
Đăng ngày 08-12-2018 11:35:06 PM
Giá : 15.000 VND

Đầu GX12 4A 

GX12-9Pin Female
Đăng ngày 08-12-2018 11:34:46 PM
Giá : 14.000 VND

Đầu GX12 4A 

GX12-8Pin Female
Đăng ngày 08-12-2018 11:34:26 PM
Giá : 13.000 VND

Đầu GX12 4A 

GX12-7Pin Female
Đăng ngày 08-12-2018 11:34:03 PM
Giá : 12.000 VND

Đầu GX12 4A 

GX12-6Pin Female
Đăng ngày 08-12-2018 11:33:37 PM
Giá : 11.000 VND

Đầu GX12 4A 

GX12-5Pin Female
Đăng ngày 08-12-2018 11:32:39 PM
Giá : 10.000 VND

Đầu GX12 4A 

GX12-4Pin Female
Đăng ngày 08-12-2018 11:32:15 PM
Giá : 9.500 VND

Đầu GX12 4A 

GX12-3Pin Female
Đăng ngày 08-12-2018 11:17:38 PM
Giá : 9.000 VND

Đầu GX12 4A 

GX12-2Pin Female
Đăng ngày 08-12-2018 11:14:41 PM
Giá : 8.500 VND

Đầu GX12 4A 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây