Đầu Cosse Ghim FFD2-250 15A 4MM Mới
Đăng ngày 01-06-2020 01:54:47 PM
Giá : 450 đ

Đầu cốt ghim FFD2-250 15A 4MM
Cỡ dây: 16-14AWG, dài 21mm, rộng 7.4mm

Giắc Cắm 4Pin 5.08 Chân Thẳng
Đăng ngày 28-04-2020 02:47:11 PM
Giá : 3.500 đ

Giắc cắm điện 4pin khoảng cách chân 5.08 màu trắng, chân thẳng.

Giắc Cắm 4Pin 5.08 Chân Cong
Đăng ngày 28-04-2020 02:45:25 PM
Giá : 4.500 đ

Giắc cắm điện 4pin khoảng cách chân 5.08 màu đen.

Cổng SATA 7Pin Đực Chân Nằm Ngang
Đăng ngày 28-04-2020 02:36:43 PM
Giá : 2.500 đ

Cổng SATA 7Pin Đực Chân Nằm Ngang

Cổng SATA 15Pin Đực Chân Thẳng
Đăng ngày 28-04-2020 02:30:58 PM
Giá : 4.500 đ

Cổng SATA 15pin chân thẳng 

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 1.5M-Màu Xanh Dương Blue
Đăng ngày 03-12-2019 03:45:04 PM
Giá : 42.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 1.5M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 1.5M-Màu Xanh Lá Green
Đăng ngày 03-12-2019 03:44:52 PM
Giá : 42.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 1.5M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 1.5M-Màu Vàng
Đăng ngày 03-12-2019 03:44:40 PM
Giá : 42.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 1.5M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 1.5M-Màu Đen
Đăng ngày 03-12-2019 03:44:20 PM
Giá : 42.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 1.5M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 1.5M-Màu Đỏ
Đăng ngày 03-12-2019 03:44:12 PM
Giá : 42.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 1.5M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 1.0M-Màu Đen
Đăng ngày 03-12-2019 03:43:19 PM
Giá : 34.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 1.0M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 1.0M-Màu Đỏ
Đăng ngày 03-12-2019 03:43:11 PM
Giá : 34.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 1.0M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 1.0M-Màu Vàng
Đăng ngày 03-12-2019 03:43:02 PM
Giá : 34.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 1.0M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 1.0M-Màu Xanh Lá Green
Đăng ngày 03-12-2019 03:42:51 PM
Giá : 34.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 1.0M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 1.0M-Màu Xanh Dương Blue
Đăng ngày 03-12-2019 03:42:39 PM
Giá : 34.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 1.0M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 0.5M-Màu Xanh Dương Blue
Đăng ngày 03-12-2019 03:41:49 PM
Giá : 29.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 0.5M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 0.5M-Màu Xanh Lá Green
Đăng ngày 03-12-2019 03:41:37 PM
Giá : 29.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 0.5M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 0.5M-Màu Đen
Đăng ngày 03-12-2019 03:41:22 PM
Giá : 29.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 0.5M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 0.5M-Màu Vàng
Đăng ngày 03-12-2019 03:41:13 PM
Giá : 29.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 0.5M

Dây Cab Đầu Chuối Chốt An Toàn Banana 4MM 10A 0.5M-Màu Đỏ
Đăng ngày 03-12-2019 03:28:58 PM
Giá : 29.000 đ

 • - Sợi dây chuyên dụng giắc cắm chốt an toàn đầu đực 4mm. 
 • - Chất liệu silicon mềm dẻo, chịu được điện áp cao 10A.
 • - Xuất xứ hàng hoá: Đài Loan. Model: AMASS
 • - Chiều dài dây: 0.5M

Cổng FFC/FPC 0.5MM 20Pin
Đăng ngày 19-09-2019 03:49:57 PM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 18Pin
Đăng ngày 19-09-2019 03:49:51 PM
Giá : 3.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 16Pin
Đăng ngày 19-09-2019 03:49:39 PM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 14Pin
Đăng ngày 19-09-2019 03:49:33 PM
Giá : 3.000 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 12Pin
Đăng ngày 19-09-2019 03:49:19 PM
Giá : 2.700 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 9Pin
Đăng ngày 19-09-2019 03:49:06 PM
Giá : 2.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 8Pin
Đăng ngày 19-09-2019 03:48:59 PM
Giá : 2.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 7Pin
Đăng ngày 19-09-2019 03:48:51 PM
Giá : 2.500 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 6Pin
Đăng ngày 19-09-2019 03:48:41 PM
Giá : 2.000 đ

Cổng FFC 0.5MM

Cổng FFC/FPC 0.5MM 10Pin
Đăng ngày 19-09-2019 03:47:52 PM
Giá : 2.700 đ

Cổng FFC 0.5MM

Đầu Cốt COSSE Chữ Y SV2-5 Màu Vàng
Đăng ngày 26-08-2019 02:44:59 PM
Giá : 300 đ

Đầu cosse chữ Y dày 0.5MM

Đầu Cốt COSSE Chữ Y SV2-5 Màu Đen
Đăng ngày 26-08-2019 02:44:51 PM
Giá : 300 đ

Đầu cosse chữ Y dày 0.5MM

Đầu Cốt COSSE Chữ Y SV2-5 Màu Xanh
Đăng ngày 26-08-2019 02:44:41 PM
Giá : 300 đ

Đầu cosse chữ Y dày 0.5MM

Đầu Cốt COSSE Chữ Y SV2-5 Màu Đỏ
Đăng ngày 26-08-2019 02:44:06 PM
Giá : 300 đ

Đầu cosse chữ Y dày 0.5MM

Chân Đế An Toàn Banana 4mm Black
Đăng ngày 21-05-2019 02:24:10 PM
Giá : 7.000 đ

Chân đế an toàn Φ4-12 Màu đen

Chân Đế An Toàn Banana 4mm Red
Đăng ngày 21-05-2019 02:23:50 PM
Giá : 7.000 đ

Chân đế an toàn Φ4-12 Màu đỏ

Chân Đế An Toàn Banana 4mm Yellow
Đăng ngày 21-05-2019 02:23:30 PM
Giá : 7.000 đ

Chân đế an toàn Φ4-12 Màu vàng

Chân Đế An Toàn Banana 4mm Blue
Đăng ngày 21-05-2019 02:22:12 PM
Giá : 7.000 đ

Chân đế an toàn Φ4-12 Màu xanh dương.

Chốt Cắm An Toàn Đực Banana 4MM- Yellow
Đăng ngày 19-02-2019 04:19:52 PM
Giá : 10.000 đ

Chốt an toàn đực 4MM thường được sử dụng kết nối dây trong thí nghiệm, thiết bị dạy nghề.

Chốt Cắm An Toàn Đực Banana 4MM- Black
Đăng ngày 19-02-2019 04:18:46 PM
Giá : 10.000 đ

Chốt an toàn đực 4MM thường được sử dụng kết nối dây trong thí nghiệm, thiết bị dạy nghề.

Chốt Cắm An Toàn Đực Banana 4MM- Blue
Đăng ngày 19-02-2019 04:18:15 PM
Giá : 10.000 đ

Chốt an toàn đực 4MM thường được sử dụng kết nối dây trong thí nghiệm, thiết bị dạy nghề.

Chốt Cắm An Toàn Đực Banana 4MM- Green
Đăng ngày 19-02-2019 04:17:33 PM
Giá : 10.000 đ

Chốt an toàn đực 4MM thường được sử dụng kết nối dây trong thí nghiệm, thiết bị dạy nghề.

Chốt Cắm An Toàn Đực Banana 4MM-Red
Đăng ngày 19-02-2019 04:15:59 PM
Giá : 10.000 đ

Chốt an toàn đực 4MM thường được sử dụng kết nối dây trong thí nghiệm, thiết bị dạy nghề.

Giắc Cắm Đực Màu Vàng -Banana Plug 2mm
Đăng ngày 29-01-2019 03:00:55 PM
Giá : 7.500 đ

Giắc cắm tiêu chuẩn đực phi 2.
Jack cắm quả chuối, đường kính 2mm. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...

Giắc Cắm Đực Màu Đen -Banana Plug 2mm
Đăng ngày 29-01-2019 03:00:33 PM
Giá : 7.500 đ

Giắc cắm tiêu chuẩn đực phi 2.
Jack cắm quả chuối, đường kính 2mm. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...

Giắc Cắm Đực Màu Đỏ -Banana Plug 2mm
Đăng ngày 29-01-2019 02:59:50 PM
Giá : 7.500 đ

Giắc cắm tiêu chuẩn đực phi 2.
Jack cắm quả chuối, đường kính 2mm. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...

Giắc Cắm Đực Blue -Banana Plug 2mm
Đăng ngày 29-01-2019 02:59:00 PM
Giá : 7.500 đ

Giắc cắm tiêu chuẩn đực phi 2.
Jack cắm quả chuối, đường kính 2mm. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...

Jack Cái 2mm loại 2 Green (Banana Panel Socket)
Đăng ngày 14-12-2018 04:28:49 PM
Giá : 5.500 đ

Chân đế tiêu chuẩn 2mm.
 

Jack Cái 2mm loại 2 Blue (Banana Panel Socket)
Đăng ngày 14-12-2018 04:28:38 PM
Giá : 5.500 đ

Chân đế tiêu chuẩn 2mm.
 

Jack Cái 2mm loại 2 Đen (Banana Panel Socket)
Đăng ngày 14-12-2018 04:28:17 PM
Giá : 5.500 đ

Chân đế tiêu chuẩn 2mm.
 

Jack Cái 2mm loại 2 Vàng (Banana Panel Socket)
Đăng ngày 14-12-2018 04:28:03 PM
Giá : 5.500 đ

Chân đế tiêu chuẩn 2mm.
 

Jack Cái 2MM (Banana Panel Socket)-Đen
Đăng ngày 10-12-2018 09:06:11 PM
Giá : 7.000 đ

Giắc tiêu chuẩn 2mm cái các màu; xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, vàng.
 

Jack Cái 2MM (Banana Panel Socket)-Vàng
Đăng ngày 10-12-2018 09:05:45 PM
Giá : 7.000 đ

Giắc tiêu chuẩn 2mm cái các màu; xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, vàng.
 

Jack Cái 2MM (Banana Panel Socket)-Blue
Đăng ngày 10-12-2018 09:05:28 PM
Giá : 7.000 đ

Giắc tiêu chuẩn 2mm cái các màu; xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, vàng.
 

Jack Cái 2MM (Banana Panel Socket)-Green
Đăng ngày 10-12-2018 09:04:43 PM
Giá : 7.000 đ

Giắc tiêu chuẩn 2mm cái các màu; xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, vàng.
 

Chân Đế An Toàn Banana 4mm loại 2-Đen
Đăng ngày 10-12-2018 08:54:20 PM
Giá : 6.000 đ

Chân đế an toàn Φ4-12.
 

Chân Đế An Toàn Banana 4mm loại 2-Blue
Đăng ngày 10-12-2018 08:53:53 PM
Giá : 6.000 đ

Chân đế an toàn Φ4-12.
 

Chân Đế An Toàn Banana 4mm loại 2-Green
Đăng ngày 10-12-2018 08:53:42 PM
Giá : 6.000 đ

Chân đế an toàn Φ4-12.
 

Chân Đế An Toàn Banana 4mm loại 2-RED
Đăng ngày 10-12-2018 08:53:29 PM
Giá : 6.000 đ

Chân đế an toàn Φ4-12.
 

Giắc Cắm Đực - Banana Plug 4mm-Green
Đăng ngày 10-12-2018 08:51:49 PM
Giá : 6.500 đ

Giắc cắm tiêu chuẩn đực.
Jack cắm quả chuối, đường kính 4mm, có thể xếp chồng lên nhau. Thường hay sử dụng trong làm thiết bị mô hình, jack tín hiệu, âm thanh,...
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây